Reklama

Watykan

Nowi kardynałowie – biskupi diecezjalni

Przedstawiamy sylwetki kardynałów nominatów, których papież Franciszek wyniesie do tej godności na konsystorzu zapowiedzianym na 27 sierpnia br.

[ TEMATY ]

kardynałowie

konsystorz

Grzegorz Gałązka

Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii (Francja)

Jean-Marc Aveline urodził się 26 grudnia 1958 r. w Sidi Bel Abbès w Algierii. W 1977 r. wstąpił do seminarium międzydiecezjalnego w Awinionie, gdzie odbył pierwszy cykl teologii, a następnie studiował w Séminaire des Carmes w Paryżu, studiując teologię w Instytucie Katolickim, uzyskując w 2000 r. doktorat z teologii. Uzyskał również licencjat kanoniczny z filozofii na uniwersytecie Paris I i Paris IV Sorbonne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 r. jako kapłan archidiecezji marsylskiej. Łączył pracę naukowo-dydaktyczną z pracą duszpasterską. Od 2007 r. był wikariuszem generalnym archidiecezji marsylskiej. W latach 2008-2012 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. W 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji marsylii, a w 2019 r. arcybiskupem Marsylii.

Peter Ebere Okpaleke, biskup Ekwulobia (Nigerii)

Peter Ebere Okpaleke urodził się 1 marca 1963 r. w Amesi, w stanie Anambra. W 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Bigard Memorial w Ikot-Ekpene i Enugu, gdzie w latach 1983-1992 studiował filozofię i teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 1990 r. w diecezji Awka. W ciągu dwudziestu lat po święceniach pełnił wiele różnych funkcji duszpasterskich i administracyjnych, m.in. kapelana uniwersyteckiego, proboszcza parafii, administratora finansów diecezjalnych, kanclerza diecezji, sekretarza i członka zarządu diecezji. Studiował również prawo kanoniczne w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. 7 grudnia 2012 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Okpaleke biskupem Ahiara w Nigerii. 21 maja 2013 r. Okpaleke przyjął sakrę. Z powodu sprzeciwu wobec jego nominacji, konsekracja odbyła się poza diecezją, w Wyższym Seminarium Duchownym w Ulakwo w archidiecezji Owerri. Miejscowe duchowieństwo i parafianie sprzeciwili się jego nominacji i uniemożliwili mu wejście do katedry, aby odbyć ingres, ponieważ bp Okpaleke nie pochodził z tego obszaru etnicznego. 9 czerwca 2017 roku papież Franciszek dał duchownym z diecezji 30 dni na napisanie listu obiecującego posłuszeństwo i przyjęcie bp. Okpaleke jako swojego biskupa lub zagroził im suspensą. Duchowni wysłali listy z przeprosinami, ale nadal protestowali przeciwko temu, co postrzegali jako dyskryminację rasową. 19 lutego 2018 roku papież Franciszek przyjął rezygnację bpa Okpaleke z funkcji biskupa Ahiary. 5 marca 2020 r., nieco ponad dwa lata po przyjęciu rezygnacji Ojciec Święty mianował go biskupem diecezji Ekwulobia, nowo utworzonej diecezji w stanie Anambra, która wcześniej miała swoje terytorium pod jurysdykcją diecezji Awka. Bp Okpaleke odbył tam ingres 29 kwietnia 2020 r.

Reklama

Leonardo Ulrich Steiner OFM, arcybiskup Manaus (Brazylia)

Leonardo Ulrich Steiner urodził się, 6 listopada 1950 r. w Forquilhinha, w stanie Santa Catarina. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r. w Zakonie Braci Mniejszych. Studiował w Rzymie w Papieskim Ateneum Antonianum, gdzie uzyskał doktorat (2001) z filozofii. W latach 1999-2003 był sekretarzem generalnym Antonianum. Po powrocie do Brazylii został wikariuszem parafialnym w Kurytybie, wykładał na Wydziale Filozoficznym św. Bonawentury. W 2005 r. papież Jan Paweł II mianował go przełożonym prałatury terytorialnej São Félix. W latach 2007-2011 był członkiem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu ds. życia konsekrowanego Konferencji Episkopatu Brazylii oraz wiceprzewodniczącym regionu Oeste-2. W 2011 r. został wybrany na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Brazylii. Funkcję tę pełnił do 2019 r. W 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym Brasílii, a papież Franciszek w 2019 r. - arcybiskupem metropolitą Manaus. W 2022 r. został wiceprzewodniczącym Konferencji Kościelnej Amazonii.

Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcybiskup Goa i Damão (Indie)

Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão urodził się 20 stycznia 1953 r. Studia rozpoczął w Seminarium Matki Bożej w Saligao, a następnie wstąpił do Papieskiego Seminarium Duchownego w Pune. Ukończył filozofię i teologię. Biegle włada językami: konkani, angielskim, portugalskim, włoskim, francuskim i niemieckim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. Po kilku latach pracy duszpasterskiej został wysłany na studia podyplomowe do Rzymu i w 1988 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii, ze specjalizacją w teologii biblijnej, na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim. W 1991 r. uzyskał licencjat kanoniczny w Międzynarodowym Instytucie Lumen Vitae w Brukseli, afiliowanym przy Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Po powrocie do kraju był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Apostolstwa Świeckich oraz wikariuszem biskupim dla północnej części archidiecezji. W 1993 r. św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Goa i Damão, a w 2003 r. arcybiskupem Goa i Damão. W ramach Konferencji Biskupów Katolickich Indii abp Ferrão był przewodniczącym Komisji ds. Świeckich oraz (w latach 2014-2018) drugim wiceprzewodniczącym tej Konferencji, a także doradcą kościelnym Ogólnoindyjskiej Unii Katolickiej i Wspólnot Życia Chrześcijańskiego. Z kolei w ramach Ogólnoindyjskiej Konferencji Biskupów Katolickich Indii obrządku łacińskiego był jej wiceprzewodniczącym (2011-2019), a od 2019 r. jest jej przewodniczącym.

Reklama

Anthony Poola, arcybiskup Hajdarabadu (Indie)

Anthony Poola urodził się 15 listopada 1961 r. w Poluru. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. jako kapłan diecezji Cuddapah. Po dziewięciu latach pracy duszpasterskiej w różnych parafiach, został w 2001 r. skierowany na studia teologiczne na Loyola University w Chicago. Pracował jednocześnie w tamtejszym kościele św. Genowefy. Dwa lata później, po powrocie do swej diecezji, został dyrektorem Chrześcijańskiej Fundacji na rzecz Dzieci i Osób Starszych. Był też konsultorem diecezjalnym, sekretarzem ds. edukacji, zastępcą administratora szkół katolickich i koordynatorem programu stypendialnego. W 2008 r. z nominacji Benedykta XVI został biskupem diecezji Kurnool. W 2020 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą Hajdarabadu.

Reklama

Paulo César Costa, arcybiskup Brasílii (Brazylia)

Paulo César Costa urodził się 20 czerwca 1967 roku w Valença w stanie Rio de Janeiro. W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie w swej rodzinnej diecezji Valença. Otrzymał doktorat z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Był wikariuszem i proboszczem kilku parafii. W 2007 r. został rektorem diecezjalnego seminarium duchownego w Nova Iguaçu. Był też doradcą komisji doktrynalnej episkopatu Brazylii, wykładał w Krajowym Instytucie Duszpasterskim i kierował Wydziałem Teologii na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Rio de Janeiro. W 2010 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji Rio de Janeiro, której został wikariuszem generalnym i odpowiedzialnym za wikariat podmiejski. Od 2016 r. był biskupem diecezji São Carlos, wchodził w skład rady stalej episkopatu, a w 2020 r. został arcybiskupem metropolitą Brasílii i członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Richard Kuuia Baawobr M. Afr., biskup Wa (Ghana)

Richard Kuuia Baawobr urodził się 21 czerwca 1959 r. w Nandom w północnej Ghanie. W 1979 r. wstąpił do ojców białych (Zgromadzenia Misji Afrykańskich). Nowicjat odbył we Fryburgu w Szwajcarii. Studiował teologię w instytucie swego zgromadzenia w Totteridge koło Londynu. W 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie jako duchowny diecezji Wa. Wyjechał jako misjonarz do Demokratycznej Republiki Konga, gdzie pracował w Livulu w archidiecezji Kinszasa. Od 1991 r. studiował egzegezę biblijną w Rzymie, a także odbył formację z duchowści ignacjańskiej u jezuitów we Francji. W latach 1996-1999 był mistrzem nowicjatu w Kahangala w Tanzanii, a od 1999 r. pracował w seminarium w Tuluzie. W 2004 r. obronił doktorat z nauk biblijnych i został wybrany asystentem generalnym swego zgromadzenia. Od 2010 r. był – jako pierwszy Afrykanin w historii – przełożonym generalnym ojców białych. W 2016 r. papież Franciszek mianował go biskupem diecezji Wau.

William Goh Seng Chye, arcybiskup Singapuru (Singapur)

William Goh Seng Chye (吳成才) urodził się 25 czerwca 1957 r. w Singapurze. Do kapłaństwa przygotowywał się w Singapurze i Penangu w Malezji. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. Był wikariuszem w parafii Świętego Krzyża, po czym wyjechał do Rzymu, gdzie studiował teologię na papieskich uniwersytetach: Urbaniańskim i Gregoriańskim. PO powrocie do Singapuru pracował w seminarium duchownym jako formator i wykładowca teologii dogmatycznej, a w końcu został jego rektorem. Jednocześnie był proboszczem parafii św. Anny., teologicznym doradcą Federacji Azjatyckich Konferencji Biskupich, kierownikiem duchowym w ośrodku duchowości katolickiej, udzielał się w duszpasterstwie młodzieży i ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W 2012 r. został arcybiskupem koadiutorem, zaś w 2013 r. arcybiskupem Singapuru. Od 2015 r. stoi na czele prezydenckiej Rady ds. Praw Mniejszości.

Reklama

Adalberto Martínez Flores, arcybiskup Asunción (Paragwaj)

Adalberto Martínez Flores urodził się w 8 lipca 1951 r. w Asunción. Po studiach z zarządzania i ekonomii w Paragwaju wyjechał na kurs językowy do Waszyngtonu, gdzie podjął jednocześnie studia z filozofii w Oblate College. Zaangażował się wówczas w prace duszpasterstwa katolików języka hiszpańskiego. Wyjechał do Włoch, gdzie uczęszczał do międzynarodowej szkoły duchowości, prowadzonej przez Dzieło Maryi we Frascati. Ukończył także studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Od 1981 r. mieszkał w Argentynie, gdzie był m.in. przewodniczącym Organizacji Współpracy Społecznej, która zapewniała noclegi osobom poddającym się dializie nerek, a także prowadziła stołówki dla dzieci i ubogich dorosłych. W 1984 r. wyjechał na Amerykańskie Wyspy Dziewicze, gdzie w 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem w Saint Croix i w St. Thomas do 1994 , po czym wrócił do Paragwaju. Był proboszczem w Asunción, duszpasterzem młodzieży i sekretarzem pierwszego synodu archidiecezjalnego. W 1997 r. został biskupem pomocniczym archidiecezji Asunción, w 2000 r. pierwszym biskupem diecezji San Lorenzo, w 2007 r. biskupem diecezji San Pedro Apóstol, w 2012 r. biskupem polowym, w 2018 r. biskupem diecezji Villarrica, a w 2022 r. arcybiskupem metropolitą Asunción. W latach 1997-2007 był koordynatorem krajowym duszpasterstwa młodzieży, w latach 2005-2015 sekretarzem generalnym konferencji episkopatu, a od 2018 r. jest jej przewodniczącym.

Reklama

Robert W McElroy, biskup San Diego w Kalifornii (USA)

Robert W McElroy urodził się 5 lutego 1954 r. w San Francisco. Studiował historię na Uniwersytecie Harvarda i na Uniwersytecie Stanforda, zaś teologię w Seminarium św. Patryka w Menlo Park i w Jezuickiej Szkole Teologicznej Uniwersytetu Santa Clara w Berkeley. W 1986 r. uzyskał doktorat w zakresie teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji San Francisco. Pracował w parafii św. Cecylii w San Francisco. W latach 1982-1985 pełnił funkcję sekretarza arcybiskupa Johna Quinna. Od 1997 do 2010 roku był proboszczem kościoła św. Grzegorza w San Mateo. W 2005 r. opublikował artykuł na temat odmawiania Eucharystii urzędnikom państwowym z powodu ich pozycji politycznej. Skrytykował tych, którzy przyjmują to, co nazwał „stanowiskiem sankcji”, Ostrzegał, że nakładanie sankcji na jednostki szkodzi Kościołowi, ponieważ sprawia wrażenie przymusu, wzmacnia argument zwolenników aborcji, że Kościół próbuje narzucić swoje przekonania religijne całemu społeczeństwu, bagatelizuje szeroki zakres programu społecznego Kościoła i ma tendencję do „stawiania Kościoła w roli strony w amerykańskim systemie politycznym”. W 2010 r. został biskupem pomocniczym San Francisco, a w 2015 r. biskupem San Diego. Bp McElroy jest powszechnie uważany za zwolennika papieża Franciszka. Często i obszernie pisał na temat nierówności społecznych i misji Kościoła w zakresie sprawiedliwości społecznej. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu w San Diego zobowiązał się do orędownictwa w sprawie bezdomnych, wspierania kompleksowej reformy imigracyjnej i zakazania posługi duchownej lub innego zatrudnienia w diecezji osobom, które wykorzystywały małoletnich.

Reklama

Virgílio do Carmo da Silva, arcybiskup Dili (Timor Wschodni)

Virgílio do Carmo da Silva urodził się 27 listopada 1967 r. w Venilale, w diecezji Baucau. Wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego. Studiował filozofie i teologię w Manili na Filipinach i na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Był mistrzem nowicjatu, dyrektorem szkoły technicznej, a od 2015 r. prowincjałem salezjanów w Timorze Wschodnim i Indonezji. W 2016 r. papież Franciszek mianował go biskupem Dili, a w 2019 r. – po erygowaniu prowincji kościelnej Timoru Wschodniego – arcybiskupem metropolitą Dili.

Oscar Cantoni, biskup Como (Włochy)

Oscar Cantoni urodził się 1 września 1950 r. w Lennie, w prowincji Como, w Lombardii. Po ukończeniu studiów klasycznych w Papieskim Kolegium Gallio w Como, w 1970 r. wstąpił do seminarium diecezjalnego. W 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie w Como. Następnie powierzono mu odpowiedzialność za Diecezjalne Centrum Powołań, które sam stworzył i którym kierował do 1999 r. W 1986 r. został mianowany kierownikiem duchowym diecezjalnego seminarium teologicznego, a w 1991 r. delegatem biskupim do spraw dziewic konsekrowanych. W 2003 r. został mianowany wikariuszem biskupim ds. duchowieństwa. W 2005 r. św. Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji Crema. W tym samym roku bp Cantoni został wizytatorem seminariów włoskich. Jest też delegatem Konferencji Episkopatu Lombardii ds. duszpasterstwa powołań i seminariów. W 2016 r. papież Franciszek mianował go biskupem Como.

Giorgio Marengo, prefekt apostolski Ułan Bator (Mongolia)

Giorgio Marengo urodził się 7 czerwca 1974 r. w Cuneo w Piemoncie. Był skautem, uprawiał szermierkę i ukończył liceum klasyczne. Studiował filozofię na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch i teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Q 2000 r. złożył śluby zakonne w Instytucie Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, a w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 2016 r. zdobył doktorat z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim, na którym studiował w latach 2000-2006. Wysłany po święceniach kapłańskich jako misjonarz do Mongolii, został proboszczem parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Arvajhėėr. Był też radcą regionalnym Azji i przełożonym swego zakonu na Mongolię. W 2020 r. papież Franciszek mianował go prefektem apostolskim Ułan Bator i biskupem tytularnym Castra Severiana. Będzie najmłodszym kardynałem Kościoła katolickiego.

2022-05-29 16:53

Ocena: +3 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: papież przyjął rezygnację kard. Rosa Cháveza

[ TEMATY ]

kardynałowie

Ks. Tomasz Podlewski

Ojciec Święty przyjął rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji San Salvador (Salwador) przedstawioną przez Jego Eminencję kardynała Gregorio Rosa Cháveza – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. 2 października b.r. salwadorski purpurat ukończył 80 rok życia.

Kardynał Gregorio Rosa Chávez był bliskim współpracownikiem świętego Oskara Arnulfa Romero (1917-1980), arcybiskupa San Salvadoru, obrońcy praw człowieka, świętego i męczennika Kościoła katolickiego. 17 lutego 1982 św. Jan Paweł II mianował ks. Rosę Cháveza biskupem pomocniczym San Salvadoru. Na konsystorzu 28 czerwca 2017 Franciszek włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego i był to jedyny w swoim rodzaju przypadek, że purpurę otrzymał nie biskup diecezjalny, ale jego biskup pomocniczy.

CZYTAJ DALEJ

Caritas Polska na ratunek ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

2023-02-06 18:03

[ TEMATY ]

trzęsienie ziemi

PAP/EPA/REFIK TEKIN

W nocy z 5 na 6 lutego doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Turcji, przy granicy z Syrią. Największe zniszczenia odnotowano w Turcji i Syrii, natomiast wstrząsy odczuli także mieszkańcy Libanu, Iraku i Cypru. Ofiarom katastrofy pomoc niesie Caritas Polska.

Wstrząsy były bardzo rozległe, a ich siłę oszacowano na 7,8 stopnie w skali Richtera. Na ulicach wielu miast zalega gruz, a pod nim wciąż tkwią ofiary katastrofy. Do tej pory zginęło ponad 900 osób w Turcji i ponad 200 osób w Syrii. Rannych jest w sumie ok. 6000 osób. Ludzie próbują się wydostać z miast, jak najdalej od zabudowań, z obawy przed zawaleniem się kolejnych budynków. Na ulicach tworzą się więc potężne korki. Akcję ratowniczą utrudniają padający śnieg i deszcz. Skala katastrofy skłoniła władze tureckie do ogłoszenia alarmu 4 stopnia, co oznacza, że proszą o pomoc międzynarodową. Szczególnie mocno ucierpiała diecezja Anatolii. W mieście Iskenderun zawaliła się katedra. Zniszczeniu uległy także biura Caritas, świadczące na co dzień pomoc potrzebującym, dlatego Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Sytuacji Kryzysowych i władze diecezjalne alarmują, by beneficjenci pozostali poza tym terenem.

CZYTAJ DALEJ

Przewodniczący Episkopatu prosi o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

2023-02-07 13:19

[ TEMATY ]

modlitwa

Karol Porwich/Niedziela

Proszę, aby w najbliższą niedzielę na wszystkich Mszach św. odprawianych w Polsce, dołączono do modlitwy wiernych specjalne wezwanie w intencji ofiar i poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi na terenie Turcji i Syrii – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu.

Przewodniczący Episkopatu zaapelował do wszystkich biskupów, księży, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich w Polsce o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję