Reklama

Niedziela Częstochowska

Urodziny Wandy

– Kiedy modlimy się o beatyfikację Wandy Malczewskiej, a ona jest w niebie, to ona modli się w naszych intencjach – powiedział bp Andrzej Przybylski w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie, modląc się w intencji beatyfikacji sługi Bożej Wandy Malczewskiej w dniu 199. rocznicy jej urodzin i 150-lecie objawień. W ten sposób rozpoczęły się przygotowania do 200-lecia urodzin sługi Bożej, przypadającego w 2022 r.

W miejscu, gdzie mistyczka pochodząca z Radomia Wanda Malczewska miała najważniejsze wizje mistyczne, czyli w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie, bp Andrzej Przybylski przewodniczył Mszy św. w intencji jej beatyfikacji.

W homilii przypomniał, że naszym powołaniem jest świętość oraz że obok Boga i aniołów w niebie żyją święci. – Są to święci z sąsiedztwa, modlący się jak my, żyjący pośród nas. Dzisiaj wspominamy taką, która tutaj żyła, żyła w opinii świętości, i modlimy się, abyśmy mogli ją nazywać błogosławioną. Ona jest świadectwem tego, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Obchodzimy dzisiaj jej urodziny – mówił kaznodzieja. Papież Benedykt XVI 21 lutego 2006 r. podpisał dekret o heroiczności cnót Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Dlatego jak ważna jest teraz modlitwa o cud za jej wstawiennictwem, który dopełniłby proces beatyfikacji.

Reklama

W tym roku przypada również 150. rocznica rozpoczęcia mistycznych wizji Wandy Malczewskiej na terenie Żytna. Przybywała tu w latach 1870-81 i mieszkała u rodziny Siemieńskich, na dworze znajdującym się obok kościoła. Modliła się w tej świątyni i doznawała od Boga wielu niezwykłych łask, wizji i objawień. Właśnie w Żytnie zdecydowała, że codziennie będzie uczestniczyć we Mszy św., przyjmować Komunię św. i przychodzić na adorację Najświętszego Sakramentu co najmniej na godzinę. Kiedy zaczęła tę praktykę zażyłości z Bogiem, tutaj doświadczyła mistycznych spotkań z Jezusem.

Najważniejsze były słowa Jezusa przypominające o Jego obecności w Najświętszym Sakramencie. – Bóg jej pokazywał, dlaczego ważny jest Kościół, dlaczego ważna jest Eucharystia – mówił bp Przybylski. Przypomniał słowa Jezusa skierowane do niej: „Każdego takiego jak ty, który godzinę co najmniej dziennie spotyka się ze Mną w Najświętszym Sakramencie, takiego człowieka kocham bardziej niż umiłowanego ucznia Jana, bo on Mnie widział, a człowiek, który adoruje Mnie w Najświętszym Sakramencie, widzi tylko biały Opłatek Chleba. Jeżeli wierzy, że jestem i naprawdę Mnie czci i kocha, to Ja, Jezus, kocham szczególnie takiego człowieka”. Dlatego bp Andrzej podkreślił: – Każdy, kto przychodzi do kościoła z wiarą, może mieć pewność, że tu jest Jezus.

– Przydałaby się nam dzisiaj taka Wanda Malczewska, by uczyła dzieci pacierza, prowadziła do kościoła, bo wielu rodziców uważa, że to nie jest potrzebne. Przydałaby się nam dzisiaj taka Wanda Malczewska, by jednoczyła skłócone małżeństwa. Ale ona jest, żyje, wierzymy, że żyje w tajemnicy świętych obcowania – mówił kaznodzieja. Zachęcił, by w tym kościele od dziś rozpoczął się szczególny rok intensywnej modlitwy przez wstawiennictwo Wandy Malczewskiej przed 200. rocznicą jej urodzin. – Warto mieć takie „plecy” w niebie w jej osobie. Macie takie „plecy”, bo ona jest świętą z sąsiedztwa. Żyła tu pośród was.

Reklama

Na terenie parafii w Żytnie Wanda Malczewska prowadziła działalność apostolską, katechizowała dzieci, udzielała duchowej i medycznej pomocy chorym, jednoczyła skłócone małżeństwa. Potrafiła rozeznać dusze, wspierała posługę kapłanów. Miała również duchowe stygmaty. Do dziś w kościele znajduje się krzyż, przy którym się modliła. Lokalna społeczność pamięta o niej, czego wyrazem było nadanie w 2004 r. imienia Wandy Malczewskiej Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych. Na terenie naszej archidiecezji sługa Boża przebywała również w Klasztorze Sióstr Dominikanek w Świętej Annie.

Proboszcz ks. Tomasz Krupa opowiada o pracach remontowych w świątyni, a dla ducha ważne jest to wszystko, co tutaj się działo; to wszystko jest dla nas łaską. Na początku roku szczególnej modlitwy przez wstawiennictwo sługi Bożej proboszcz powiedział „Niedzieli”: – W tym kościele miała objawienia. Wszystko jest oryginalne. Wanda przyszła tu w 1870 r., czyli wtedy, gdy nowy kościół został skończony. Nic tutaj się nie zmieniło od jej czasów.

Na frontowej ścianie kościoła, na lewo od głównych drzwi wejściowych, znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Wandzie Malczewskiej.

„Czcigodna sługa Boża

Wanda Malczewska

mistyczka, wizjonerka, opiekunka ludu wiejskiego

urodzona 15 maja 1822 roku w Radomiu

w latach 1870-1881 przebywała w Żytnie

mieszkając u rodziny Siemieńskich modliła

się w tym kościele i doznawała od Boga

wielu niezwykłych łask, wizji i objawień.

po tragedii powstania styczniowego (1864)

jej prorocze przepowiednie o rychłym

zmartwychwstaniu Polski budziły nadzieję

w udręczonym narodzie.

umiała czytać w sumieniach i znała

przyszłe zdarzenia. Przez dar stygmatów

uczestniczyła w cierpieniach Chrystusa

we wszystkie piątki Wielkiego Postu.

Zmarła 25 września 1896 roku w Parznie.

Za jej pośrednictwem wielu ludzi doznaje

pomocy Bożej w nadzwyczajnych potrzebach

Żytno, dn. 23 09 2007 r.

mieszkańcy parafii Żytno”.

Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Bożą Rodzicielko,

Święta Wando od dzieciństwa ukochana przez Pana Jezusa,

Święta Wando Powiernico Matki Bożej,

Święta Wando zaszczycona przez całe życie rozmową z Panem Jezusem i Najświętszą Maryją Panną,

Święta Wando szerzycielko Adoracji Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie,

Święta Wando serdeczna Przyjaciółko Więźnia Miłości w Świętym Tabernakulum,

Święta Wando mająca największe zamiłowanie do rozmyślania Męki Pańskiej,

Święta Wando w dzieciństwie już poświęcająca się na służbę Panu Bogu,

Święta Wando gardząca zabawami,

Święta Wando udarowana cierpieniami Krzyża w piątki Wielkiego Postu,

Święta Wando opatrująca chorych i cierpiących,

Święta Wando czuwająca troskliwie przy łożu umierających,

Święta Wando szczególna opiekunko ludu wiejskiego,

Święta Wando jednająca zwaśnionych małżonków,

Święta Wando przykładzie czystości dla dziewic,

Święta Wando wzorze pracowitości z pobożnością zjednoczonej,

Święta Wando wielki i piekny przykładzie pożytecznego żywota dla niezamężnych panien,

Święta Wando Nauczycielko czystej miłości Ojczyzny,

Święta Wando przepowiadająca karę Boża dla ciemiężycieli Polski,

Święta Wando Opiekunko ubogich i sierot,

Święta Wando pierwsza swe imię pogańskie świętością swego życia na święte i chrześcijańskie zamieniająca,

Święta Wando wzorze posłuszeństwa i pokory.

Bądź nam miłościwą - przez miłość dla Pana Jezusa,

Bądź nam miłościwą - przez uwielbienie do Najświętszej Maryi Panny,

Bądź Orędowniczką Ojczyzny - przez cześć dla wszystkich Świętych.

Abyś zgodę i jedność w narodzie polskim uprosić raczyła u Pana Boga, wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś wyjednała u Jezusa naszego Króla naszego katolickie i madre rządy dla kraju,

Abyś złośliwe zamysły sąsiadom Ojczyzny udaremnić raczyła,

Abyś Ojczyznę naszą ustawicznie polecała Królowej Polski Niepokalanie Poczętej,

Abyś cześć Najświętszego Sakramentu w narodzie polskim utrwaliła,

Abyś nawrócenie grzesznikom i odszczepieńcom uprosiła,

Abyś nam samym Ducha pokoju wyjednała,

Abyś nas do Ojczyzny Niebieskiej, gdzie sama cieszysz się wieczną radością doprowadziła.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami świątobliwa Wando Nepomuceno.

W. Aby Pan Bóg raczył wysłuchać prośby naszej.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej Jedyny błagamy Cię pokornie abyś służebnicę Twoją, Wandę Nepomucenę, uczynić raczył naszą Opiekunką i Orędowniczką w niebie, a na ziemi wzorem wszelkich cnót, które naśladując moglibyśmy żyć świątobliwie i otrzymać chwałę, którą otrzymała nasza rodaczka Wanda Nepomucena na wieki. Amen.

2021-05-16 00:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Urodziny świętej z Żytna

Niedziela częstochowska 21/2021, str. VI

[ TEMATY ]

Wanda Malczewska

Beata Pieczykura/Niedziela

Wierzymy, że Wanda Malczewska żyje w tajemnicy świętych obcowania – mówił bp Przybylski

Wierzymy, że Wanda Malczewska żyje w tajemnicy świętych obcowania – mówił bp Przybylski

Macie „plecy” w niebie w jej osobie, bo ona jest świętą z sąsiedztwa. Żyła pośród was – mówił bp Andrzej Przybylski w parafii w Żytnie i modlił się o beatyfikację sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

W miejscu, gdzie mistyczka pochodząca z Radomia miała najważniejsze wizje, które zaczęły się 150 lat temu, czyli w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie, biskup przewodniczył Mszy św. w intencji jej beatyfikacji w dniu 199. rocznicy jej urodzin. W ten sposób rozpoczął przygotowania do 200. rocznicy urodzin sługi Bożej w 2022 r.

CZYTAJ DALEJ

Daj im się wyśpiewać!

2021-09-16 20:46

Fot. Lumen de Lumine

Pod hasłem „Daj im się wyśpiewać!” rozpoczęły się przesłuchania do chóru Pueri Cantores Sanctae Hedvigis w Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Chór tworzą młodzi chłopcy, ale w tym roku nabór rozpoczął się również do sekcji dziewczęcej. Spotkania organizuje Łukasz Czartowski, absolwent Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie, dyrygent zespołu Schola Gregoriana Vratislaviensis – Lumen de Lumine i prezes Fundacji o tej samej nazwie.

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: Profanacja figury Matki Bożej w Aninie

2021-09-17 17:10

[ TEMATY ]

Warszawa

profanacja

figura

wPolityce

W nocy z czwartku na piątek w ogrodzie domu zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie-Aninie zrzucono z cokołu przedwojenną figurę Matki Bożej. Brak ponad metrowej figury dostrzegły siostry wracające z Mszy św.

W rozmowie z Radiem Warszawa proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie ks. Marek Doszko wskazał, że na intencjonalne działanie sprawców wskazuje kabel telefoniczny owinięty wokół szyi figury Maryi. Na szczęście figura wylądowała ona na miękkiej ziemi i liściach, nie uległa więc poważnemu zniszczeniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję