Reklama

Polska

Kościół w Polsce 2017 – najważniejsze wydarzenia

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2017 roku w Kościele w Polsce.

[ TEMATY ]

kalendarium

Mariusz Książek

STYCZEŃ

3 – Ponad połowa Polaków (52 proc.) jest przeciwna przyjmowaniu do Polskich uchodźców, 40 proc. zgadza się udzielić im schronienia, ale tylko do czasu, gdy będą bezpiecznie mogli wrócić do kraju pochodzenia - podało CBOS.

Reklama

6 – Ulicami aż 515 miast w Polsce i 22 w ośmiu innych krajach przeszły Orszaki Trzech Króli. W homiliach biskupi zachęcali wiernych do odważnego wyznawania wiary i wsparcia finansowego syryjskich rodzin. Kwestowano na rzecz utworzonego dla nich funduszu Caritas "Rodzina rodzinie".

12 – Jedynie co piąty badany wyraża przekonanie, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować - informuje CBOS. Tyle samo ankietowanych uznaje katolickie zasady moralne za najlepszą i wystarczającą podstawę współczesnej moralności. Największą grupę - 46 proc. - stanowią ci, którzy uważają, iż katolickie zasady moralne są w większości słuszne, lecz nie ze wszystkimi z nich się zgadzają.

22 – W stołecznej bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). "Tylko Krzyż Jezusa Chrystusa może zburzyć dzielący nas mur wrogości i podziałów" – powiedział zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jerzy Samiec.

Reklama

17 – W Kielcach odbyły się centralne obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W programie znalazły się nabożeństwo biblijne, modlitwa za ofiary pogromu kieleckiego oraz żydowsko-chrześcijańska dyskusja. "Współczesny świat znajduje się na zakręcie historii, trzeba na nowo pokazać mu ład Ewangelii" - powiedział w Kielcach rabin prof. Abraham Skórka. Spotkaniu towarzyszył cytat z proroka Jeremiasza: "Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść".

26 – Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia” odbył się Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Po raz pierwszy gospodarzem głównych obchodów był Białystok (dotychczas zawsze Warszawa). Na spotkanie przybyli duchowni i wierni obu religii oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów muzułmańskich.

28 – W katedrze na Wawelu odbył się ingres abp. Marka Jędraszewskiego. "Podejmijmy radosny trud głoszenia Chrystusa współczesnemu światu" - zaapelował do zgromadzonych nowy metropolita krakowski. Zastąpił on kard. Stanisława Dziwisza, który pełnił tę funkcję przez blisko 12 lat.

LUTY

2 – Obchodzono Dzień Życia Konsekrowanego. Tradycyjnie już tego dnia przeprowadzono ogólnopolską zbiórkę do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych W naszym kraju działała obecnie blisko 180 zakonów i zgromadzeń zakonnych, do których przynależy ponad 32 tys. osób. Wiele zgromadzeń podejmuje różnorodne inicjatywy: charytatywne, medyczne, wychowawcze.

Średnio 2,3 tys. wystąpień z zakonów rocznie odnotowano na świecie w latach 2015-2016 – poinformowano w Watykanie. Zdecydowana większość przypadków dotyczy osób między 30. a 50. rokiem życia.

19 – W Libiążu pochowano Helenę Kmieć, zamordowaną 24 stycznia w Boliwii wolontariuszkę misyjną. Żegnali ją biskupi, ponad 100 księży i kilka tysięcy wiernych, zwłaszcza młodzieży, z całej Polski.

26 – Pod hasłem "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu" obchodzono 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Ponad milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu, z przedawkowania umiera rocznie 11 tys. osób, a 1,5 mln dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym – wylicza bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

MARZEC

3 – Po raz pierwszy obchodzono ustanowiony przez KEP Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Podczas nabożeństw sprawowanych w całej Polsce w pierwszy piątek Wielkiego Postu proszono o przebaczenie za ciężkie grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych i wspominano ofiary nadużyć.

17 – Minimalnie pogorszyły się oceny funkcjonowania Kościoła katolickiego przez Polaków – wynika z raportu CBOS. Pozytywnie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce wypowiada się ponad połowa Polaków (52 proc.), a krytykuje ją ponad jedna trzecia (35 proc.). To jedna z najsłabszych ocen kościoła od blisko dwudziestu lat.

26 – Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski obchodził 25. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. W uroczystej Mszy w katedrze poznańskiej uczestniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

30 – Ponad 160 wydawców zaprezentowało swoją ofertę podczas 23. Targów Wydawców Katolickich w Warszawie (do 2 kwietnia). Tradycyjnie już w programie znalazły się też pokazy filmów, wystawy, spotkania autorskie. Nagrodą Feniks uhonorowano m.in. Stanisława i Ludmiłę Grygielów, małżeństwo zaprzyjaźnione z Janem Pawłem II, "których świadectwo życia jest dla młodych małżonków symbolem wierności i zawierzenia Bogu". Szczególnym powodzeniem cieszył się zaś podczas Targów dyskusje poświęcone przygotowaniom do sakramentu małżeństwa.

KWIECIEŃ

10 – Pod hasłem „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” przebiegał w diecezjach 32. Światowy Dzień Młodzieży. Po ubiegłorocznym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie, tym razem młodzi spotkali się ze swoimi biskupami i duszpasterzami w katedrach lub sanktuariach diecezjalnych.

17 – W wieku 73 lat zmarł prawosławny arcybiskup Jeremiasz (Jan Anchimiuk), ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, wieloletni przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej, wybitny duszpasterz, naukowiec i ekumenista.

21 – Pomimo upływu lat, nie można zapominać o tym, co się wtedy stało i co do chwili obecnej jest bolącą raną, która pochłania nas jako naród – napisali w przesłaniu w sprawie uczczenia 70. rocznicy Akcji „Wisła” biskupi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce: abp Eugeniusz Popowicz i bp Włodzimierz Juszczak.

23 – Ponad 150 tys. wiernych z różnych stron świata uczestniczyło w obchodach Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Uroczystości upłynęły pod znakiem dziękczynienia za łaski Roku Miłosierdzia i wezwania do „miłosierdzia wymagającego”, którego wzorem jest św. Brat Albert.

23 – Blisko 50 hierarchów z Polski i Europy uczestniczyło w Gnieźnie w uroczystej Mszy św. inaugurującej obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. W specjalnym liście do abp. Wojciecha Polaka papież Franciszek życzył Kościołowi w Polsce, by obchody stały się dlań okazją do "rozeznawania nowych wyzwań i szukania nowych sposobów docierania z ewangelicznym przesłaniem do współczesnego świata". W swoim przesłaniu z Gniezna prymasi Europy napisali m.in.: "Nie przezwyciężymy wielorakiego kryzysu, jeśli nie uklękniemy i nie zaczerpniemy ze źródeł, bez których wartości europejskie - wolność, sprawiedliwość, godność oraz szacunek dla dobra wspólnego - są trudne do zrozumienia".

24 – W 2016 roku aż 63% Polaków nie przeczytało ani jednej książki, a przynajmniej jedną 37%, z czego 10% - siedem lub więcej. Odbiorcami książki religijnej było 2% Polaków – wynika z raport Biblioteki Narodowej.

28 – Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła dokument pt.: "Chrześcijański kształt patriotyzmu". Czytamy w nim, że "Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy". W dokumencie przygotowanym przez Radę ds. Społecznych KEP biskupi apelują też o dobrze znany z historii Polski "patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków". Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki stwierdził podczas prezentacji, że patriotyzm to rozumna miłość ojczyzny. Przestrzegł jednocześnie przed stawianiem miłości do ojczyzny ponad miłością do Boga.

30 – Po raz pierwszy obchodzono` Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar, w wielu kościołach w kraju czytano i rozważano fragmenty Listu św. Pawła do Galatów. W Krakowie fragmenty biblii odczytała premier Beata Szydło

MAJ

3 - „Korona modlitwy dla Królowej Polski” - pod takim hasłem na Jasnej Górze odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Był to ważny etap w przeżywaniu jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podkreślał w homilii, że to nie interesy ekonomiczne łączą wspólnotę europejską i na pewno nie agnostyczno-ateistyczna ideologia, ale „spuścizna kulturowa chrześcijaństwa”.

31 – Przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz CBOS-u zaprezentowali wyniki badania pt. „Młodzież 2016”. "Stopniowo spada religijność młodzieży oraz jej obecność na lekcjach religii. To zmiany powolne, ale patrząc na ostatnie 20 lat, znaczące" - oceniła dr Mirosława Grabowska, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej. Raport omawia aspiracje, dążenia i plany życiowe młodego pokolenia oraz ukazuje skalę ich problemów, takich jak: uzależnienie od Internetu, hazardu i substancji psychoaktywnych.

CZERWIEC

2 – Brygida Grysiak, dziennikarka TVN24, autorka książek o tematyce religijnej została laureatką tegorocznej Dziennikarskiej Nagrody „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.

3 – Tysiące młodych ludzi z różnych zakątków Polski zgromadziło doroczne spotkanie pod Bramą Rybą na Lednicy. „Miłości się nie kupuje. Na miłość się nie zapracowuje. Miłość otrzymuje się jako dar. Czy jesteście gotowi przyjąć tę miłość, jaką Bóg was kocha?” – pytał młodych zgromadzonych bp Grzegorz Ryś.

4 – W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie obchodzono X Święto Dziękczynienia. "Główną troską Kościoła nie mogą być struktury, organizacja lub programy, ale Miłość pisana wielką literą. Miłość Boga, którą mamy wnieść w życie cierpiących, samotnych, pogrążonych w rozpaczy, chorych lub opuszczonych" – mówił w homilii kard. Francesco Montenegro z sycylijskiej archidiecezji Agrigento.

6 – W roku 100. rocznicy objawień fatimskich biskupi ponowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystość miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, podczas Mszy świętej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Obecni byli prezydent i premier RP. 8 września akt ten odnowiono we wszystkich polskich parafiach.

6 – Episkopat wybrał 44-letniego ks. Marcina Iżyckiego dyrektorem Caritas Polska. Zastąpił on na tej funkcji ks. Mariana Subocza.

10 - W Białymstoku odbyły się świecenia biskupie i ingres nowego metropolity 60-letniego abp. Tadeusza Wojdy SAC do tamtejszej katedry. Były podsekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów zastąpił abp. Edwarda Ozorowskiego.

28 – Jesteśmy sterroryzowani strachem, który paraliżuje naturalne cechy naszego społeczeństwa i Kościoła: ofiarność i gościnność - powiedział KAI delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji bp Krzysztof Zadarko, komentując sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Wyniki wskazują, że 61 proc. Polaków jest przeciwko uruchomieniu korytarzy humanitarnych. "To skutek utrwalania obrazu drugiego człowieka, widzianego jedynie przez pryzmat terroryzmu i skrajnych odłamów islamu" - ocenia bp Zadarko.

LIPIEC

17 – Prezydium KEP wydało list z okazji 75. rocznicy śmierci Edyty Stein. "Europa chce zapomnieć o chrześcijańskich korzeniach; głosi się prawo do eutanazji czy też prawo kobiet do zabijania własnych nienarodzonych dzieci, podważa się instytucję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, promuje się ideologię gender. Tragiczny staje się świat, który odrzuca Boga" – czytamy w dokumencie.

24 – Przewodniczący KEP podziękował Prezydentowi RP za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. "Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej" – czytamy w liście abp. Stanisława Gądeckiego do Andrzeja Dudy.

30 – Jeżeli zależy nam, by owoce ŚDM były trwałe i dobre, potrzeba nam gotowości do ryzyka, by pójść za Jezusem zdecydowanie i jednoznacznie aż do końca – zachęcał abp Marek Jędraszewski. W rocznicę ŚDM metropolita krakowski uhonorował też młodych ludzi, którzy aktywnie włączają się w życie Kościoła i służbę na rzecz drugiego człowieka.

SIERPIEŃ

8 – Abp Alfons Nossol, wybitny dogmatyk i ekumenista, jeden z głównych aktorów kościelnego dialogu polsko-niemieckiego i bliski osobisty przyjaciel dwóch papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI - skończył 85 lat.

26 – Na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej. W homilii prymas abp Wojciech Polak podkreślił, że jubileusz ma być "szansą i okazją do prawdziwej duchowej odnowy, wewnętrznej przemiany, odpowiedzią na wezwanie do odważnego kształtowania i przeżywania naszego codziennego życia według zasad Ewangelii".

WRZESIEŃ

2 – W Gietrzwałdzie odbyły się główne uroczystości 140. rocznicy objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W homilii prymas Polski abp Wojciech Polak zwrócił uwagę, że w Gietrzwałdzie jest siła, która uspokaja, jednoczy i raduje Polaków.

8 – „Proces pojednania, który wspólnie pojęliśmy i konsekwentnie realizowaliśmy w minionych latach, jest wzorem dla wielu innych państw na świecie” – piszą o relacjach polsko-niemieckich biskupi z Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. W swoim apelu zachęcają, by na płaszczyźnie roztropnej dyplomacji „podtrzymać z trudem osiągnięte zaufanie”. Apel ogłoszono wkrótce po zapowiedzi polityków PiS, iż Polska będzie domagać się reparacji wojennych od Niemiec.

23 – Ponad tysiąc osób uczestniczyło w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim, zorganizowanym w Poznaniu pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Słowa te stanowią motto pierwszego etapu dwuletniego (2017-2019) programu duszpasterskiego. Jego głównym celem jest pogłębienie wiedzy o bierzmowaniu, nie tylko wśród kandydatów do tego sakramentu ale u wszystkich ochrzczonych. Nowy program zaprezentował 3 października w Warszawie abp Wiktor Skworc, przewodniczący Rady Duszpasterstwa KEP. Zapewnił, że program nie powstał "za biurkiem", lecz był szeroko konsultowany.

24 – Mszą dziękczynną w archikatedrze warszawskiej zakończył się Narodowy Kongresy Trzeźwości. W kilkudniowych obradach na UKSW uczestniczyli eksperci ds. uzależnień, parlamentarzyści, duchowni i propagatorzy abstynencji. "Prosimy zwłaszcza o wzmożoną modlitwę o trzeźwość, a także aktywizację grup i środowisk troszczących się o wychowanie dzieci i młodzieży w abstynencji, o porzucenie pijaństwa oraz o duchowe wspieranie osób wychodzących z alkoholizmu i ich współcierpiących rodzin" – zaapelowali uczestnicy Kongresu.

PAŹDZIERNIK

6 – O rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego abp. Antoniego Baraniaka na poziomie diecezjalnym poinformował metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Dodał, że abp Baraniak, w latach 1953 – 1955 stał się męczennikiem systemu komunistycznego, prześladowany i torturowany w więzieniu przez stalinowskich śledczych.

7 – Rzeźbiarz Jerzy Kalina, psychoterapeuta Jan Arczewski, Radio Plus, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz twórcy oprawy muzyczno-choreograficznej Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - to tegoroczni laureaci nagrody TOTUS TUUS, przyznawanej osobom i instytucjom, które przyczyniają się do promowania nauczania św. Jana Pawła II. Nagrody wręczono w przededniu XVII Dnia Papieskiego, na Zamku Królewskim w Warszawie.

8 – Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją” obchodzono XVII Dzień Papieski. We wszystkich polskich diecezjach oraz w środowiskach polonijnych poza krajem przygotowano wiele duchowych i kulturalnych wydarzeń, przypominających nauczanie Jana Pawła II. Przeprowadzono również kwestę na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obecnie Fundacja ma pod opieką 2,3 tys. stypendystów.

8 – O pokój na Ukrainie i na świecie, za Ojczyznę, lepsze relacje Polaków i Rosjan, ale i w intencjach osobistych modliły się setki tysięcy wiernych w ramach „Różańca do granic”. W 22 diecezjach wyznaczono 320 kościołów stacyjnych i 4 tys. stref wzdłuż granic, a ponadto kaplice na lotniskach.

14 – Pomoc niesiona przez Caritas Polska w kraju i na świecie, ochrona dziedzictwa kulturowego i duszpasterstwo młodzieży - to główne tematy zebrania Episkopatu. Dwudniowe obrady toczyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z racji rozpoczynającego 100-lecia działalności tej uczelni. Lublin po raz pierwszy w historii był miejscem zebrania plenarnego Episkopatu.

16-19 – Warszawie odbyła się trzecia edycja Dziedzińca Dialogu. Ludzie kultury, nauki, liderzy opinii i dziennikarze debatowali o nauce, kulturze, społeczeństwie, Kościele i mediach. „Dialog stał się dziś w Polsce jeszcze bardziej potrzebny i aktualny” – powiedział dziennikarzom kard. Kazimierz Nycz. Przesłanie do uczestników wydarzenia przesłał papież senior Benedykt XVI, pomysłodawca debat ludzi wierzących z niewierzącymi.

19-23 – Pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” odbył się Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. Spotkania miały miejsce w Częstochowie, Łodzi oraz Warszawie, a wśród gości znalazło się ponad 40 wybitnych osobistości z Polski i Europy, m.in. Robert Sarah - prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na zakończenie uczestnicy obrad zachęcili wszystkich chrześcijan w Europie: "Policzmy się!". Zaapelowali też o ogłoszenie Jana Pawła II patronem Europy. Moderatorem Ruchu "Europa Christi jest ks. infułat Ireneusz Skubiś redaktor senior tygodnika "Niedziela".

20 – W Mszczonowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. Podczas spotkania wyrażało nadzieję, że powołane właśnie przez Episkopat Stowarzyszenie Muzeów i Skarbców Kościelnych Ars Sacra pomoże tym placówkom w zdobywaniu niezbędnych środków na utrzymanie i dalszy rozwój. Było to pierwsze tej rangi sympozjum z udziałem muzealników kościelnych, państwowych oraz przedstawicieli ministerstwa kultury.

21 – Nagrodę Specjalną Ubi Caritas otrzymała franciszkanka misjonarka Maryi, siostra Urszula Brzonkalik pracująca w Alepppo w Syrii. Jej zgromadzenie niesie wsparcie duchowe i psychiczne mieszkańcom Aleppo, m.in. prowadząc kuchnie żywiąca dziennie 8 tys. osób i angażując się w realizacje programy "Rodzina Rodzinie", z którego korzysta już 10 tys. syryjskich rodzin. Coroczna gala jest ogólnopolską inicjatywą ekumeniczną instytucji charytatywnych: Caritas Polska, prawosławnego Eleos i dwóch ewangelickich Diakonii.

29 – Modlitwy z udziałem chrześcijan z różnych Kościołów, koncerty, sesja na Zamku Królewskim, wystawy i wiele innych wydarzeń towarzyszyło zakończonym w Warszawie centralnym obchodom 500-lecia reformacji. "Wbrew pojawiającej się wciąż pokusie rozdrapywania ran i szukania tego, co nas dzieli, wierzę, że dziś patrzymy na siebie i na nasze Kościoły nie z perspektywy podziału, który się kiedyś dokonał, ale w perspektywie dążenia do jedności” – powiedział Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas nabożeństwa w luterańskim kościele pw. Świętej Trójcy w Warszawie.

31 – Zakończył się Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej”. Trzydniowe wydarzenie wpisywało się w obchody trzech rocznic: 700-lecia przyznania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia Reformacji oraz 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Każdy z dni kongresu poświęcony był innemu Kościołowi chrześcijańskiemu.

LISTOPAD

4 – Abp Grzegorz Ryś odbył ingres do bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki. W kazaniu 53-letni duchowny podkreślił też, że Kościół Chrystusa „zna autorytet płynący z ubóstwa, a nie z układów” oraz „zużywa się w miłosierdziu, a nie zabezpiecza się ciasno i doraźnie skrojoną sprawiedliwością”. Nowy metropolita łódzki był wcześniej (od 2011 r.) biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

8 – Prezydium KEP wydało apel w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. "Jeśli rodzice nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych otoczyć je swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja" - napisali biskupi.

13 – Uroczysta gala z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce po raz pierwszy wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” honorujące osoby i instytucje zasłużone dla misji. Jedną z nagród otrzymała siostra Alina Sienkiewicz ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki za 46-letnią posługę lekarską wśród chorych i cierpiących brazylijskich Indian. Medalem nagrodzono też m.in. Zofię Kusy, ofiarnie pracującą wśród dzieci w slumsach w Brazylii.

17 – W Krakowie obradował III Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan. Uczestniczyli w nim duchowni, przedstawiciele Kościołów prześladowanych oraz politycy z Polski i Europy. Podkreślano, że pomoc prześladowanym wynika z podstawowych praw ludzkich, a ambicją Europy powinno być prawo do powrotu i przywrócenie prawa chrześcijan do życia i do pokoju.

19 – Pod hasłem "Nie miłujmy słowem, ale czynem" w całej Polsce obchodzono I Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka. Biskupi, wierni i potrzebujący gromadzili się na wspólnej modlitwie, posiłkach i rozmowach. Odbyły się też kwesty, spotkania ewangelizacyjne i wydarzenia kulturalne.

24 – Od 2020 ma obowiązywać zakaz handlu w niedziele – zadecydował Sejm. Do tego czasu będą obowiązywać stopniowe ograniczenia: od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu - pierwsza i ostatnia; w 2019 r. handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca. "Doganiamy Europę" – skomentował decyzję posłów metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

26 – Na Jasnej Górze obradował IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji na temat przygotowania do bierzmowania. W czterodniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 700 duszpasterzy, animatorów i członków wspólnot. Zastanawiało się, jak jeszcze skuteczniej wychodzić na spotkanie młodym ludziom.

28 – W Warszawie zaprezentowano pierwszy tom „Pro memoria” kard. Stefana Wyszyńskiego. Planowane na 27 tomów wydawnictwo zawierać będzie komplet codziennych notatek sporządzanych od roku 1948 do 1981, a więc przez cały 33-letni okres posługi Prymasa Polski. Pierwszy tom obejmuje lata 1948-1952; drugi przedstawiony kilka dni później – rok 1953.

30 – Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję" złożyli w biurze podawczym Sejmu RP obywatelski projekt ustawy wykreślającej przesłankę eugeniczną. Pod projektem zebrano ponad 830 tys. podpisów - najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych akcji antyaborcyjnych.

GRUDZIEŃ

2 – W wieku 94 lat zmarł prof. Jerzy Kłoczowski, jeden z najwybitniejszych historyków polskich, mediewista, znawca kultury polskiej, historii chrześcijaństwa w Polsce i historii Europy Środkowo-Wschodniej, erudyta, świadek historii i wielki autorytet. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze.

8 – Abp Henryk Hoser zakończył, w związku z ukończeniem 75 lat, posługę biskupa warszawsko-praskiego. Zastąpił go biskup koadiutor Romuald Kamiński, który odbędzie ingres 20 stycznia 29018 r.

10 – Kościół w Polsce obchodził 18. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dzięki hojności polskich parafian i darczyńców, w ub. roku Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP zrealizował już 360 projektów na kwotę 2,25 mln zł.

10 – Bp Wiesław Śmigiel odbył ingres do katedry w Toruniu. "Będę zabiegał, aby diecezja była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga" – zadeklarował 48-letni biskup. Zastąpił on bp Andrzeja Suskiego, pierwszego biskupa toruńskiego, który pełnił tę posługę przez 25 lat.

13 – O wzajemny szacunek i kulturę w debacie publicznej zaapelował przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. "Zawsze kiedy brat występował przeciw bratu, a Polak przeciw Polakowi, cierpiała na tym nasza jedność i nasza niepodległość" - przestrzegł metropolita poznański w specjalnym apelu.

16 - W kościele św. Brygidy w Gdańsku odsłonięto i poświęcono Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny, wzniesiony na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. "To jest nasze wotum wdzięczności Bogu za Jego obecność na drogach naszej historii, za dar Ojczyzny i ewangeliczny siew Kościoła, z którego wyrastało to, co wielkie i twórcze na polskiej drodze" – powiedział metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. W Eucharystii wziął udział prezydent Andrzej Duda, który osobiście dokonał odsłonięcia ołtarza autorstwa Mariusza Drapikowskiego. Poświęcenia dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

31 - W Niedzielę Świętej Rodziny odczytywano przygotowane na ten dzień Słowo Prezydium KEP pt. „Kochaj, nie zabijaj!”. „Zarówno wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie może być miejsca na zabijanie innych, a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci! To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia” – czytamy w dokumencie.

2017-12-31 15:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kościół na świecie 2020 – najważniejsze wydarzenia

[ TEMATY ]

Kościół

kalendarium

Anna Matlak

Sant'Egidio, Modlitwa za chorych na koronawirusa w Chinach

Sant'Egidio, Modlitwa za chorych na koronawirusa w Chinach

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2020 roku w Kościele katolickim na świecie:

STYCZEŃ

CZYTAJ DALEJ

Izabela Tyras: kolejne pokolenie przejmuje sztafetę pielgrzymkową

2021-09-25 08:12

[ TEMATY ]

rodzina

pielgrzymka

małżeństwo

MBoguslaw /pixabay

„Zawsze najbardziej wzrusza mnie to, jak pielgrzymują całe rodziny” – powiedziała dla Family News Service Izabela Tyras, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry. W dniach od 25 do 26 września br. odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Z racji roku św. Józefa przeżywana będzie pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”. Wśród licznych pielgrzymów jasnogórskich rodziny zajmują szczególne miejsce.

W niedzielę 26 września, w dniu centralnej uroczystości, na Szczycie Jasnogórskim o godz. 11:00 będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem abpa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego. W jej ramach zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie oraz dokona się zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Pokoju. Ponadto ślubowanie złożą nowi doradcy życia rodzinnego.

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski: zwycięstwo przyjdzie, jak długo w polskich dłoniach będzie różaniec

2021-09-25 16:20

[ TEMATY ]

różaniec

abp Marek Jędraszewski

diecezja.pl

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w czasie XII Pielgrzymki Żywego Różańca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W homilii, nawiązując do słów kard. Augusta Hlonda: „Jeśli przyjdzie zwycięstwo, to przyjdzie przez Maryję”, metropolita krakowski stwierdził: „Przyjdzie, jak długo w polskich dłoniach będzie ciągle jeszcze święty różaniec”.

– Przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się z naszym Zbawicielem i Odkupicielem i Jego Matką. Łączą się także z naszymi najbliższymi – członkami naszych rodzin i wspólnot parafialnych, łączą się z naszą ojczyzną i z całym światem – tak wielkie znaczenie ma modlitwa różańcowa, która sprawia, że czujemy się cząstką Kościoła powszechnego, z wszystkimi jego problemami i nieszczęściami, a także ze wszystkimi jego nadziejami – mówił abp Jędraszewski, który w homilii zwrócił uwagę, jak różaniec łączył św. Siostrę Faustynę z Panem Jezusem, Matką Bożą, a także z Polską i wszystkimi, którzy swój los złączyli z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję