Reklama

Niedziela Kielecka

Jak zatrzymać ten trend?

Co wydarzyło się w Jędrzejowie podczas Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka?

2024-06-25 14:15

Niedziela kielecka 26/2024, str. IV

[ TEMATY ]

Jędrzejów

KD

Mszy św. przewodniczył bp Jan Piotrowski

Mszy św. przewodniczył bp Jan Piotrowski

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Obchody zgromadziły chorych i ich bliskich, delegacje kół Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z regionu i innych zakątków Polski oraz władze samorządowe różnych szczebli. To ważna inicjatywa integrująca środowisko diabetyków, lekarzy, specjalistów, niosąca wsparcie chorym na cukrzycę i służąca profilaktyce. Wydarzenie, które odbyło się 8 czerwca, zorganizował prezes Świętokrzyski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Mariusz Gołdyn. Problem jest poważny, bo cukrzyca to choroba, na którą w Polsce aktualnie cierpi 3 mln osób w różnym wieku, a w najbliższych latach prognozowany jest jej wzrost o milion. Jak zatrzymać ten trend? I jak pomagać chorym i ich bliskim borykającym się z cukrzycą? – to wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej.

Dzieło miłości i służby

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie. – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z całej naszej Ojczyzny na ziemi świętokrzyskiej przeżywa wielkie, piękne ogólnopolskie spotkanie. Rozpoczynamy je Mszą św. Stajemy przy ołtarzu Słowa i Eucharystii, bo rozumiemy, że jesteśmy zgromadzeniem Chrystusowym i prosimy Jezusa, by swoją łaską wspierał dzieło miłości i służby ogromnej rzeszy ludzi, którzy pomagają chorym na cukrzycę – powiedział ks. prob. Franciszek Piwowarczyk przed rozpoczęciem Eucharystii, prosząc bp. Piotrowskiego o modlitwę za wszystkich chorych i za wszystkich, którzy troszczą się o nich.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Kościół w spotkaniu z człowiekiem cierpiącym

Wraz z Księdzem Biskupem, ks. prob. Piwowarczykiem przy ołtarzu zgromadzili się ks. Tadeusz Pawłowski, duszpasterz służby zdrowia diecezji sandomierskiej, i ks. Damian Liwocha, wikariusz parafii Świetej Trójcy w Jędrzejowie. W homilii Biskup Kielecki skierował pozdrowienia do obecnych na Mszy św. diabetyków, ich najbliższych, organizatorów i władz samorządowych, społeczników przedstawicieli stowarzyszeń i kół z różnych stron województwa i Polski. Przywołał nauczanie Jana Pawła II o wartości i chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, przypominając za Papieżem, że „Kościół w każdym czasie powinien spotykać się z człowiekiem na tej drodze cierpienia”. – Kościół, który wyrasta z Tajemnicy Odkupienia w krzyżu Chrystusa, winien w szczególny sposób szukać spotkania z człowiekiem na drodze jego cierpienia. W takim spotkaniu staje się człowiek drogą Kościoła – przypomniał nauczanie Jana Pawła II.

Reklama

Pełna godność dziecka Bożego

Równocześnie wyjaśniał, że „we wspólnocie Kościoła chory i cierpiący nie należy do jakieś niższej klasy nieba, ale jest osobą w pełni swojej ludzkiej i niekwestionowanej godności, cieszy się pełną godnością dziecka Bożego i do Boga może wołać «Abba! Ojcze»”. – Każdy człowiek nosi w sobie obraz samego Boga – powiedział. Dlatego godność, jak dodał, powołując się na deklarację „Dignistas infinita” („Nieskończona godność”) „nie jest przyznawana osobie przez innych ludzi na podstawie talentów czy cech”. – Wówczas posiadanie godności byłoby narażone na ryzyko jej utraty. W rzeczywistości godność jest nieodłączna od osoby, nie jest nadawana warunkowo, nie może zostać utracona. Wszystkie osoby posiadają tę samą godność niezależnie od tego, czy są w stanie ją odpowiednio wyrazić – tłumaczył. Mówił także o potrzebie towarzyszenia chorym i cierpiącym. Zapewniał, że „Bóg widzi człowieka w jego godności, wspiera słabego”. – W chorobie i cierpieniu, a także w rozumieniu osób chorych, potrzeba wiele odwagi i wewnętrznej dojrzałości, aby w nadziei pokonywać ewentualne trudności. Taka odwaga rodzi się z zaufania Bogu, który jest Miłością, jaką Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie – zakończył.

Mariusz Gołdyn, prezes świętokrzyski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, po Mszy św. podziękował Biskupowi oraz obecnym księżom za modlitwę i podkreślał, jak ważne jest to duchowe wsparcie dla chorych na cukrzycę i ich bliskich. W uroczystościach wzięło udział ponad dwustu uczestników, w tym delegacje kół PSD z regionu oraz z Polski m.in. ze Świnoujścia, Starogardu Szczecińskiego, Gdańska, spod Białego Stoku.

Reklama

Dzielą się wiedzą i doświadczeniem

W Domu Kultury odbyła się uroczysta Gala z wręczeniem odznaczeń za długoletni staż z cukrzycą oraz osób zasłużonych dla Stowarzyszenia – „Serce dla diabetyka”. Jedno z nich otrzymał również bp Piotrowski. W czasie sesji naukowej specjalista leczenia cukrzycy prof. dr hab. z UJ Katarzyna Cyganek podzieliła się wiedzą na temat nowoczesnych metod leczenia cukrzycy. Były też występy artystyczne oraz badania profilaktyczne. Posiłek dla diabetyków i gości przygotowały niezawodne Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu jędrzejowskiego.

Starosta Paweł Faryna wyraził wdzięczność Stowarzyszeniu za zorganizowanie wydarzenia. W rozmowie z „Niedzielą” podkreślał, jak ważna jest praca i zaangażowanie prezesa świętokrzyskiego PSD i Jędrzejowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z prezes Anną Gołdyn dla prowadzenia szerokich działań edukacyjnych nie tylko wśród starszych, ale i młodszych mieszkańców powiatu jędrzejowskiego, zwłaszcza podczas spotkań w szkołach, które są cenną wskazówką dla uczniów, jak dbać o zdrowie własne i najbliższych, jak prowadzić zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Zaznaczył, że członkowie Stowarzyszenia są obecni podczas festynów, pikników, wydarzeń integrujących społeczność powiatu, by docierać z wiedzą o cukrzycy i dzielić się doświadczeniem z mieszkańcami. Prowadzą pomiary poziomu cukru we krwi, pomiary ciśnienia krwi. Dodał, że są oni wsparciem dla innych zmagających się z chorobą. Cenimy tą współpracę, bo bezpieczeństwo, w tym to zdrowotne, naszych mieszkańców jest priorytetem dla powiatu, dlatego zawsze będziemy wspierali działania stowarzyszeń, które pracują na rzecz profilaktyki i leczenia cukrzycy – zapewniał.

Reklama

Zaangażowanie i wzajemna pomoc

Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, mówił o roli, jaką pełnią stowarzyszenia diabetyków obecne w powiatach naszego województwa, podkreślając, że „niosą ogromne wsparcie i wzajemną pomoc chorym i ich bliskim, dzięki czemu życie chorych na cukrzycę staje się lżejsze, a choroba choć uciążliwa, jest możliwa do zaakceptowania”. – Dzisiejsze spotkanie pokazuje, jak wiele jest w Polsce i w regionie stowarzyszeń zaangażowanych w tego typu działania profilaktyczne, ale także, jak poważnym schorzeniem jest cukrzyca jako choroba społeczna, dotykająca zarówno dzieci osoby młode, jak i starsze – powiedział. Dlatego, jak zaznaczył, ważne jest dotarcie z wiedzą, informacją i wsparciem do osób dotkniętych cukrzycą, również po to, aby pokazać im możliwości diagnostyczno-lecznicze.

Jędrzejowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z prezesem Anną Gołdyn od 22 lat pomaga chorym mieszkańcom z powiatu dotkniętym cukrzycą. Anna i jej mąż Mariusz Gołdyn promują wiedzę na temat najbardziej podstępnej choroby nazywanej epidemią XXI w. Wspierają i edukują osoby, które dopiero usłyszały diagnozę. Udowadniają, że z chorobą da się cieszyć życiem i pomagać innym.

Diabetycy są wdzięczni ks. proboszczowi Franciszkowi Piwowarczykowi za życzliwość i otwartość i cieszą się, że mogą mieć oparcie w parafii, która udostępniła im przed laty lokal na działalność i spotkania w domu parafialnym. Ta długoletnia współpraca przynosi wiele dobrych owoców.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jędrzejów: kaplica bł. Wincentego Kadłubka w archiopactwie cysterskim odzyskuje blask

[ TEMATY ]

renowacja

opactwo

cystersi

Jędrzejów

T.D.

Archiopactwo cystersów w Jędrzejowie

Archiopactwo cystersów w Jędrzejowie

W archiopactwie cystersów w Jędrzejowie kontynuowane są zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie, których wartość to prawie 2 miliony złotych. Do ważniejszych przedsięwzięć należy renowacja kaplicy z konfesją bł. Wincentego Kadłubka – najpierw biskupa krakowskiego, a potem cystersa, który spoczywa w tutejszym kościele.

W kaplicy bł. Wincentego, po rozpoczętej w 2018 r. renowacji późnobarokowych malowideł Andrzeja Radwańskiego w obrębie kopuły, kontynuowano odnawianie fresków na pendentywach (elementach narożnych sklepienia). Są one po części dziełem także Andrzeja Radwańskiego, z późniejszymi uzupełnieniami innych artystów. Odnowione zostały także bramki obejścia po bokach ołtarza oraz elementy wyposażenia metalowego: cztery świeczniki, krucyfiks ołtarzowy, tabernakulum, a także podstawa ołtarza i figury czterech aniołów adorujących konfesję bł. Wincentego. Sama konfesja, odnowiona - jest obecnie przechowywana w klasztorze.

CZYTAJ DALEJ

Zaufajmy tej Miłości!

2024-07-08 18:49

Niedziela Ogólnopolska 28/2024, str. 26

[ TEMATY ]

homilia

Adobe Stock

Nasz najpiękniejszy dzień? Da się go wskazać? Sądzę, że jest on dopiero przed nami. O takim dniu, najwspanialszym, mówi dziś Kościół, gdy z psalmistą (w introit) zwraca się do Boga, używając czasu przyszłego: „W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, nasycę się Twym widokiem, gdy ukaże się Twoja chwała”. Tak naprawdę wszyscy czekamy na pierwszy dzień... wieczności, tuż za granicą śmierci, w którym z niewymowną radością wykrzykniemy: widzę Cię, Boże! Sycę się Twoim widokiem. Podziwiam Twoją chwałę. Cała historia zbawienia opisana w Biblii, wszystkie mesjańskie proroctwa i ich spełnienia – choć jeszcze cząstkowe i nieostateczne – dotyczą tego największego wydarzenia: móc ujrzeć oblicze naszego Stwórcy, móc nasycać się widokiem twarzy Ojca i chwałą Boskich Osób. Liturgiczne czytania, w swej najgłębszej warstwie, wyrażają niezmienną wolę i troskę Boga o to, by oglądanie Jego samego było upragnionym celem naszej ziemskiej wędrówki. Tej sprawie służyło wielu proroków, także Amos, którego Pan wziął od trzody i rzekł do niego: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”.

CZYTAJ DALEJ

Młodzi z archidiecezji częstochowskiej na Festiwalu Życia w Kokotku

2024-07-14 14:17

[ TEMATY ]

Festiwal Życia

Archiwum bp. Andrzeja Przybylskiego

W niedzielę, 14 lipca br., w Młodzieżowym Ośrodku Niniwa w Kokotku koło Lublińca zakończyła się kolejna edycja Festiwalu Życia. Wzięło w nim udział około 1600 młodych ludzi z całej Polski i z zagranicy.

Przez cały tydzień młodzi dzielili się życiem i wiarą, uczestniczyli w nabożeństwach i modlitwach, warsztatach i koncertach oraz spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Młodym towarzyszyło wielu kapłanów, siostry zakonne, a także, rekordowa w tym roku, obecność biskupów. Głównymi organizatorami Festiwalu są Ojcowie Oblaci na czele z Ks. Tomaszem Maniurą. Na Festiwalu nie zabrakło również młodzieży z archidiecezji częstochowskiej. Największą grupę stanowili młodzi z parafii św. Maksymiliana w Radomsku, którzy przyjechali do Kokotka razem ze swoim duszpasterzem ks. Zbigniewem Wojtyskiem. W sobotę, 13 lipca jednym z gości Festiwalu był również bp Andrzej Przybylski. Wierzymy, że za rok młodzi z archidiecezji częstochowskiej jeszcze liczniej wezmą udział w tym wydarzeniu, szczególnie, że z roku na rok spotkanie to nie tylko się rozrasta liczbowo, ale stanowi jedną z głębszych i mocno ewangelizacyjnych propozycji dla młodych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję