Reklama

Niedziela Kielecka

Zdobyci przez Chrystusa jak św. Paweł

Przez 30 lat przekonali się, że Ten, który ich powołał na tę drogę, jest wierny i potwierdza ich charyzmat głoszenia Słowa Bożego, troszcząc się o ich codzienne potrzeby. Emanując liturgią i Słowem Bożym, dzielą się z innymi otrzymanymi darami.

2024-01-30 11:14

Niedziela kielecka 5/2024, str. IV

[ TEMATY ]

św. Paweł

Archiwum Wspólnoty Koinonia św. Pawła

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Wspólnota Koinonia św. Pawła jak Apostoł dociera z Dobrą Nowiną, tam gdzie zostanie posłana, korzystając z różnych form, metod i narzędzi. Czasem jest to pobliskie miasto, a czasem krańce świata.

Zafascynowani Słowem

– 30 lat temu uderzyły mnie wersety z Księgi Barucha. „Na Wschodzie są rozradowane dzieci, dlatego że Bóg o nich pamięta”. To było mocne. Wtedy zapragnęłam pojechać na Wschód i głosić Ewangelię. Ale zupełnie nie wiedziałam jak. O tym też mówią słowa skomponowanej wtedy przeze mnie pieśni „Dotknij Panie moich oczu”. Kiedy przyjechałam do Skorzeszyc na pierwszy kurs „Sekret Pawła” jego organizator – ks. Marian Królikowski w rozmowie zapytał: – Kto by pojechał ze mną na misje do Kazachstanu? – Od razu się zgłosiłam – to była odpowiedź na moje pragnienie – wspomina s. Franciszka. – S. Samuela, ks. Marian i ja pojechaliśmy w pierwszą wspólnotową podróż ewangelizacyjną do Kazachstanu. Owoce? – Niedawno była u nas siostra stamtąd, powiedziała że osoby które słuchały naszych katechez są nadal w Kościele, nauczają i angażują się – opowiadają.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

We wspólnocie żyjącej według rad ewangelicznych – w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie jest ich dziewięcioro – dwóch księży i siedem sióstr. Do serca każdej z nich Bóg znalazł swój sposób, ale łączy je zafascynowanie Słowem Bożym, którym On je pociągnął. 25 stycznia Wspólnota przeżywała swoje główne patronalne święto – Nawrócenia św. Pawła.

Ewangelię głosili w szkołach, parafiach, ośrodkach, wśród więźniów, w klasztorach, na misjach, w krajach takich jak: Kazachstan, Uzbekistan, Litwa, Łotwa, Niemcy, Francja, Węgry, Izrael, Włochy, Austria, Wielka Brytania, Białoruś, Rosja, Ukraina, Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej, przez pięć lat trzy osoby ze Wspólnoty były na placówce we Francji w Tulonie, prowadząc parafię i formując ekipę ewangelizatorów. Ostatnio była to Jamajka. O doświadczeniu ewangelizacji na Jamajce mówiła s. Izabela – Jamajka jest pełna prostoty, życzliwości, otwartości. Było to też zderzenie z ubóstwem, nawet nie zdawałam sobie sprawy jak jest ono poważne. Jamajczycy chętnie się angażowali. Na spotkania przyjeżdżało (dowożonych i odwożonych busami przez proboszcza ks. Marka Bzinkowskiego) około dwustu osób – dużo dzieci i młodzieży). Byli otwarci na głoszenie Ewangelii, a dzieci i młodzież żywo reagowały na proponowane zajęcia, uczestniczyły w warsztatach. Na miejscu zrozumieliśmy jak wielką rolę odgrywa ta misja, która rozwija się od 25 lat. Praca ks. Marka, p. Marty Sochy i sióstr wydaje owoce – mówi s. Izabela.

Reklama

Formują uczniów, przygotowują do sakramentów

Na początku powstała Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Pawła, która od 30 lat formuje uczestników do pogłębienia wiary i dawania świadectwa wiary w Kościele i świecie. W programie są rekolekcje i kursy przygotowujące do praktycznej ewangelizacji. Następnie bp Kazimierz Ryczan powołał w Koinonii Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny „Św. Pawła”, który przygotowuje osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz pomaga osobom poszukującym w odkryciu i pogłębieniu wiary. Korzystając z tego doświadczenia, bp Jan Piotrowski erygował Szkołę Katechistów Diecezji Kieleckiej. – Nasze pragnienia, aby powstała szkoła katechistów zbiegły się ustanowieniem posługi katechisty przez papieża Franciszka. Bp Jan Piotrowski widział potrzebę i powołał szkołę. Wspólnota ma wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie 30 lat Szkoły Ewangelizacji, dlatego powierzył nam to zadanie – mówią. Koinonia formuje w duchu ewangelizacyjnym także małe grupy: dzieci, młodzieży, studentów, małżeństwa, dorosłych. Wspólnoty w głoszeniu Słowa nie zatrzymała nawet pandemia. Kiedy wszyscy siedzieli w zamknięciu, ich areopagiem stały się modlitwa i kursy online, przez internet – dziesiątki spotkań dla setek uczestników.

Reklama

Talenty są w służbie charyzmatowi

Jest ich dużo: od śpiewu i komponowania pieśni, (jak s. dr Franciszka Godlewska), gry na instrumentach (harfa, gitary), do sztuki pisania ikon. Członkinie wspólnoty obroniły również doktoraty w dziedzinach biblia, patrologia, duchowość, dogmatyka. Dwie siostry katechizują również w liceum. – Na tę wiedzę można się powołać w formacji innych. Chodzi o to, aby głoszenie Słowa Bożego było zgodne z nauką Kościoła, zgodne z Objawieniem. To nasza odpowiedzialność za tych ludzi, którzy zostali nam powierzeni – mówią.

Na co dzień dzielą się obowiązkami. – Gotujemy, pierzemy, sprzątamy, dbamy o zakrystię, ekonomię, rachunki i sprawunki – jak w domu. I nasz charyzmat nie idzie obok zwyczajnych potrzeb ludzkich, bo u nas znajdują pomoc ludzie ubodzy mieszkający w parafii – tłumaczą.

Czego szukają osoby, które odwiedzają Koinonię? Wspólnota służy modlitwą wstawienniczą w czasie adoracji w czwartki o godzinie 16.00. Raz w miesiącu w niedzielę sprawuje sakrament namaszczenia chorych, a ludzie korzystają z tej łaski. Wspólnota otrzymała formację, zrozumienie liturgii i ewangelizuje również przez liturgię, przez Eucharystię. Emanuje tym, co otrzymała w charyzmacie – tłumaczy s. Franciszka. Na liturgię, Mszę św. przyjeżdżają ludzie z Kielc i spoza Kielc. Obecni na niej są włączeni w modlitwę. Wiele osób odnajduje w Koinonii radę i wsparcie duchowe. Jak np. małżonkowie, z trudnościami, dylematami w wychowaniu dzieci. W świetle Bożego Słowa, czerpiąc z fachowej wiedzy teologicznej, siostry towarzyszą małżonkom, pomagają odbudowywać im więź, umacniać relację, odnawiać miłość, wspierać ich modlitwą i rozmową. Z programu formacyjnego korzystają również inne diecezje.

Naśladują św. Pawła

Wspólnotę „Koinonia św. Pawła” założył ks. dr Marian Królikowski, jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do podjęcia nowej ewangelizacji. W 2013 r. dekretem bp. Kazimierza Ryczana została zatwierdzona jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego na prawie diecezjalnym. Jej członkowie naśladują św. Pawła w modlitwie i ewangelizacji. – On jest dla nas wzorem radykalizmu w nawróceniu, przykładem gorliwego ewangelizatora, człowieka, który zdobyty przez Chrystusa stał się Apostołem krzyża Chrystusowego i niezmordowanym głosicielem Ewangelii łaski Bożej – podkreśla s. dr Samuela Klimas. – W czasie liturgii noszą alby monastyczne, przypominając, że „powinni postępować jak dzieci światłości i zawsze chlubić się jedynie z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Reklama

Na Wielki Post Koinonia ma zaplanowane rekolekcje. Będzie głosić je w parafiach, szkołach dzieciom i młodzieży, m.in. w Tczewie, Ostrowcu, Chmielniku, Rawiczu i innych miejscach w Polsce. – Zadziwiające, że w mało sprzyjających dla ewangelizacji czasach, są ludzie którzy pragną słuchać, aby im głoszono Dobrą Nowinę – mówi s. Franciszka. – Nie szukamy miejsc głoszenia, jedziemy tam, gdzie jesteśmy zaproszeni. Tak było z Wybrzeżem Kości Słoniowej, posługą we Francji czy z mniszkami kamedułkami ze Złoczewa, gdzie od kilku lat prowadzimy formację – dodaje s. Samuela.

Podkreślają, że Opatrzność czuwa nad nimi. – Pan potwierdza naszą drogę. Zaczynaliśmy jako wspólnota życie w wynajętym domu. Dziś tutaj w Kielcach jest kompleks: kościół, zaplecze techniczne, ośrodek formacji. Jest to dar Opatrzności Bożej, który przyszedł przez Księdza Biskupa i innych ludzi dobrego serca – mówią siostry wdzięczne za wszystko, co otrzymały jako wspólnota.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papieska Msza św. w uroczystość św. Piotra i Pawła bez prawosławnej delegacji

[ TEMATY ]

Watykan

św. Paweł

św. Piotr

Tama66/pixabay.com

Z powodu pandemii koronawirusa po raz pierwszy od dziesięcioleci nie ma delegacji prawosławnej na papieskiej Mszy św. w Watykanie w uroczystość świętych Piotra i Pawła.

Kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan poinformował z wyprzedzeniem o ograniczeniach prawosławnego patriarchę ekumenicznego Konstantynopola, Bartłomieja I. W specjalnym liście wyraził nadzieję, że „nieskończone miłosierdzie Boże pozwoli nam przezwyciężyć tę bezprecedensową sytuację”. Oczekuje się, że regularne kontakty zostaną wznowione po okresie letnim.

CZYTAJ DALEJ

Siedem słów Jezusa z krzyża - "Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju"

2024-02-19 21:09

[ TEMATY ]

Droga Krzyżowa

#NiezbędnikWielkopostny2024

Karol Porwich/Niedziela

W każdy wtorek i piątek Wielkiego Postu we współpracy z Duszpasterstwem Powołań - siostrami honoratkami, zapraszamy do wyruszenia we wspólną Drogę Krzyżową. Zapraszamy do wielkiej modlity za osoby zagubione w życiu - módlmy się o prawdziwą Bożą radość.

Stacja I – Jezus na śmierć skazany

CZYTAJ DALEJ

Opublikowano przewodnik na Rok Modlitwy

2024-02-21 16:29

[ TEMATY ]

modlitwa

wiara

Karol Porwich/Niedziela

Dykasteria ds. Ewangelizacji opublikowała na stronie Jubileuszu 2025 r. książeczkę „Naucz nas modlić się”. To swego rodzaju przewodnik dający wskazówki rodzinom, parafiom i poszczególnym osobom, jak rozwinąć życie modlitewne w związku z przeżywanym obecnie Rokiem Modlitwy.

Publikacja odnosi się do różnych miejsc i środowisk, gdzie zwracamy się do Boga. Poszczególne rozdziały dotyczą więc modlitwy w parafii, rodzinie, w życiu młodych, w sanktuariach itd. Przykładowo w odniesieniu do rodzin przypomina się o dobrym zwyczaju modlitwy przed i po posiłku, proponując także konkretną formułę. Pisząc zaś o Mszy, autorzy zwracają pokrótce uwagę na znaczenie konkretnych elementów liturgii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję