Reklama

Niedziela Świdnicka

Od przedpościa do bezpościa

Karnawał jest z nami, odkąd pamiętamy i całkiem dobrze nam się kojarzy. Niewielu jednak chce pamiętać, że wywodząc się z włoskiego „carnevale”, ma być „pożegnaniem z mięsem”. Stąd w tym wesołym czasie nadmiar wszystkiego, co słodkie, tłuste i dobre, aby starczyło na czterdziestodniowy post. Huczne zabawy, korowody przebierańców i skoczna muzyka mają przygotować człowieka do umiłowania ciszy i czas zastanowienia nad sensem życia, śmierci i ofiary. Polskie tradycje związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy są tak silnie zespolone z tradycjami religijnymi, że trudno czasami dostrzec rozgraniczenie między religijnymi przepisami a tradycjami polskiego świeckiego życia.

Zgodnie z nauką Kościoła, Post Wielki powinien być czasem umartwień wzmożonej pobożności. Ma przybliżać wiernym najważniejsze tajemnice wiary i przygotować ich do godnego uczestnictwa w wielkim święcie Zmartwychwstania Pańskiego. Przodkowie nasi, a zwłaszcza mieszkańcy wsi, przez wieki całe bardzo gorliwie wypełniali zalecenia Kościoła na Wielki Post, zgodnie z przysłowiem, które powiadało, że „Polak woli człowieka zabić (w innej wersji – rękę stracić) niż złamać post”. Dolny Śląsk, niosąc na barkach brzemię zawiłości dziejowych, stał się miejscem łączenia tych tradycji i zwyczajów przywożonych przez przesiedleńców z Kresów, Małopolski czy Podlasia. Wkraczając wyjątkowo szybko w ten pokutny czas, mamy okazję przybliżyć niektóre z nich.

– Czterdzieści dni to nie wszystko, na co nas stać – mówi nam ks. Julian Nastałek, wykładowca w Świdnickim Seminarium Duchownym, opiekun wiernych Tradycji Łacińskiej. – Kiedyś post właściwy poprzedzało przedpoście. Rozpoczynało się od tzw. Niedzieli Siedemdziesiątnicy. Okres 70 dni nawiązuje do siedemdziesięciu lat niewoli babilońskiej, w którą popadł naród wybrany kiedy odwrócił się od Boga. W kalendarzu liturgicznym po reformie Pawła VI z 1969 r., okres ten, niestety, został zniesiony. Pozostał jednak w nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Sens przedpościa leży w uzupełnienia 40 dni Wielkiego Postu, których brak po odliczeniu sobót i niedziel tego okresu. Formalnie zatwierdził je papież Grzegorz Wielki, ale pierwsze wzmianki znajdujemy już w sakramentarzu z V wieku.

Reklama

W polskiej tradycji kolejne niedziele tego czasu nazywano: Starozapustną, Mięsopustną, Zapustną. Kolejno odrzucano potrawy, których nie wolno było jeść w poście, aby stopniowo przygotować się na post prawdziwy. W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w niedziele te obowiązuje fioletowy kolor szat, a czytania akcentują zgubne dla ludzkości skutki grzechu oraz zbawienną drogę, którą wskazuje ludziom Jezus Chrystus.

W katolickim kalendarzu pierwszym dniem Wielkiego Postu jest Popielec, czyli Środa Popielcowa dawniej zwana też Wstępną Środą. Nad ranem wracano z zapustnych zabaw z karczmy, gdzie o północy wysypywano popiół lub wnoszono śledzia, co oznaczać miało początek postu. Już od świtu gospodynie czyściły popiołem garnki i patelnie z resztek tłuszczu zwierzęcego. W Środę Popielcową podczas nabożeństwa kościelnego kapłan posypuje głowy wiernych popiołem ze spalonych ubiegłorocznych palm wielkanocnych, co przypominać ma o śmierci i przemijaniu. Wśród ludu panowało przekonanie, że jest to popiół z kości zmarłych. W wierzeniach ludowych taki proszek miał różnorakie właściwości lecznicze. Co ciekawe – zaznacza ks. Julian – dawniej do kapłana podchodził tylko senior rodziny, któremu posypywano głowę oraz wsypywano popiół w modlitewnik, którym po przyjściu do domu w uroczysty sposób posypywał głowy reszcie domowników, czyli „dawał popielec”. Zresztą zwyczaj ten przetrwał w szczątkowej formie do dziś, bo w modlitewnikach niektórzy zanoszą odrobinę popiołu chorym lub po prostu przeszkodzonym domownikom. Innym popielcowym zwyczajem było także obnoszenie po wsi garnka z tradycyjnym postnym daniem – żurem, a w domach i szynkach wieszano śledzia lub jego ości szkieletowe. Żur i śledź były symbolami postu. Te dwie uprzykrzone potrawy żegnano z radością dopiero w Wielki Czwartek lub Wielką Sobotę. W wielu regionach istniał zwyczaj „wybijania żuru” – rozbijano garnki z żurem wymieszanym z błotem, wapnem i brudną wodą. Zwyczaj ten miał dwojakie znaczenie: symboliczne pożegnanie się z żurem spożywanym przez cały okres Wielkiego Postu, ale także była to forma zalotów, ponieważ garnki rozbijano o progi tym domostw, gdzie mieszkały młode dziewczęta. W Wielkopolsce bawiono się tak jeszcze w latach 60. XX wieku.

Przekazy pisane i tradycje liturgiczne różnią się trochę od tradycji przechowywanych w pamięci żywych ludzi. Dlatego korzystając ze skarbca pamięci seniorów, w ostatnim tygodniu karnawału podpytałem kilkoro z nich, jak wspominają Wielkie Posty swojej młodości i dzieciństwa. Te przeżywane jeszcze z rodzicami, w miejscowościach, gdzie się urodzili i wychowali. Kiedy pytam o zwyczaje codziennego życia, zachowania i odmawiania sobie przyjemności, starsze osoby najczęściej powtarzają to samo – odmawianie sobie telewizji, muzyki i radia nie było żadnym problemem, bo zwyczajnie ich nie było. Kto chciał muzyki, musiał ją sobie sam zagrać albo zaśpiewać, a przy dużej ilości pracy w gospodarstwie zwyczajnie nie było na to czasu.

Reklama

– Dla wielu z nas – przypomina pani Wanda ze Stanowic koło Strzegomia – dzieciństwo czy młodość to czas okupacji. Wielki Post nie miał wymiaru religijnego, bo Niemcy jeśli już byli wierzący, to po protestancku. Nie szanowali naszych zwyczajów, a my rozumieliśmy, że okupację trzeba jakoś przetrwać. Za to po wojnie wszystko wróciło jakby ze zdwojoną siłą, bo chcieliśmy sobie odbić czasy niewoli. Zabawy ostatkowe, na które schodzili się wszyscy sąsiedzi, przynosząc ciasta, kiełbasy i instrumenty muzyczne, to jedne z pierwszych świadomych wspomnień w życiu. W te wyjątkowe dni nawet dzieciom przygotowywano osobną izbę i mogły posiedzieć do późna, bo rodzicom na zabawie schodziło czasem i do białego rana.

Pochodząca z Sanoka pani Stanisława przypomina sobie Turki. Turki? – dopytuję. No Turki. Tak nazywało się u nas straże stojące przy Grobie Pańskim. Tu, u nas – kontynuuje pani Stanisława – przy grobie stoją harcerze i strażacy, ale w moich rodzinnych stronach, na Wschodzie, mówiło się na nich Turki. Ponoć wzięło się to od króla Sobieskiego i jego żołnierzy wracających na Wielkanoc do domu po odsieczy wiedeńskiej. Poubierani w zdobyczne stroje tureckie z charakterystycznymi czapkami zaciągnęli pierwsze warty przy Grobie Chrystusowym i tak już zostało. Dzisiaj to już trochę nie to. Turkami dowodził Basza – każdy chłopak marzył, żeby dowodzić takim oddziałem, bo zapewniało to powodzenie u dziewczyn. W Wielką Niedzielę na Rezurekcję ubierali kolorowe czapy, a „postne” mundury ozdabiali sznurkami i pomponami. W niektórych miejscowościach do dzisiaj w Niedzielę Zmartwychwstania przed kościołem urządzane są parady „Turków”, którym towarzyszy miejscowa orkiestra. Za to w poniedziałek „Turki” chodzą po wsi, odwiedzając gospodarzy i prezentując musztrę na ich podwórzach.

W Kieleckiem i Małopolsce w połowie Wielkiego Postu obchodzono Śródpoście. Na czym to polegało, opowiedział mi pan Florian, rodem z Jędrzejowa. – Kiedy ludziom uprzykrzył się żur, to na jeden dzień „zawieszano” surowe reguły postne. W środę, gdy „ważył się post”, młodzi chłopcy ogłaszali to, chodząc po wsiach z głośnymi terkotkami oraz kołatkami, krzycząc: „Półpoście Mości Panie/Mości Pani”. Wcześniej wybijano też Półpościa – jeszcze mój dziadek opowiadał, że rozbijało się gliniane garnki z popiołem o drzwi domów, w których mieszkały panny gotowe do zamążpójścia. Stąd też potoczna nazwa tego dnia – Dzień Garkotłuka. Następnego dnia wracał nastrój powagi i wyciszenia. Ale za moich czasów garkotłuków już nie było. Może dlatego, że garnki były już drogie, żelazne – dodaje z żalem.

– Innym zwyczajem, który kojarzy mi się szczególnie z Wielkim Postem – dopowiada pani Wanda – było czytanie żywotów świętych. Dziadek, który był księgowym u państwa we dworze, zbierał nas wieczorem, nas, czyli sześcioro rodzeństwa, i drugie tyle dzieci sąsiadów i czytał nam żywoty świętych. Czytał powoli, z nabożeństwem, a my słuchaliśmy, jakby nam bajki i legendy opowiadał. Na koniec dopytywał na wyrywki, kto ile zapamiętał, a że był tercjarzem franciszkańskim, to wydaje mi się, że wszyscy święci z dziadkowej książki też byli franciszkanami. Później kiedy dorosłam, bardzo się dziwiłam, że są też inne zakony na świecie. Tak bardzo lubiliśmy tych dziadkowych opowieści słuchać, chociaż niektóre czytał po trzy razy.

Zwyczajem, który przetrwał „unowocześnianie” Kościoła, jest niewątpliwie przygotowywanie palm. Do dziś w wielu miejscowościach urządza się zawody na najpiękniejszą, najbardziej kolorową lub zwyczajnie najdłuższą. W Polsce ta niedziela była niegdyś nazywana „Kwietną” lub „Wierzbną”, ponieważ wierzba zastępowała, a i dziś zwykle zastępuje gałązki palmowe. Polskie kościoły wręcz zakwitały wiązkami wierzbiny, modrzewia.

Wyłania się z opowieści, które wysłuchałem i starałem się tu streścić trochę inny świat – świat, w którym religijne zwyczaje były częścią codziennego życia. Życia bez smartfonów i ekranów, ale pełnego drugiego człowieka. Na dodatek ten drugi człowiek też przepojony był obecnością Boga, nawet jeśli po sześćdziesięciu latach pamięta głównie żur i śledzia. Warto chyba zadbać o te małe rzeczy, zwyczaje, które codzienność nasycają religią, a w religię wnoszą codzienność. To nasza kultura, to nasze korzenie, do których w 1050. rocznicę chrztu Mieszka mamy wracać w dwójnasób, żeby za kilka lat karnawał nie stał się jedyną pozostałością po Wielkanocy.

2016-02-11 10:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Powstał polski serwis poświęcony rytowi mediolańskiemu

[ TEMATY ]

adwent

Wielki Post

św. Ambroży

ryt mediolański

źródło: wikipedia.org

Msza św. sprawowana w rycie mediolańskim

Ryt mediolański nie jest zbyt znany w Polsce, w naszym kraju się go nie praktykuje. Jednak rytuały pamiętające św. Ambrożego, wciąż fascynują pasjonatów liturgii. Powstała specjalna strona internetowa, poświęcona temu rytowi – mediolanski.pl.

Ryt mediolański zwany jest też ambrozjańskim od św. Ambrożego - biskupa, który ochrzcił św. Augustyna. To właśnie św. Ambrożemu przypisuje się powstanie tego rytu. Funkcjonuje nieprzerwanie od starożytności w archidiecezji mediolańskiej.

Od rytu rzymskiego różni się m. in. kalendarzem liturgicznym i własnymi zwyczajami, w tym kolorami liturgicznymi czy np. praktyką nieodprawiania Mszy w żaden piątek Wielkiego Postu. Na Mszy np. znak pokoju praktykowany jest na początku liturgii eucharystycznej (po liturgii słowa). Różnice dają się też dostrzec w niektórych strojach liturgicznych czy ich elementach, a także kolorach oraz tekstach i śpiewie.

- Przed wstąpieniem do seminarium trochę podróżowałem. Miałem okazję być nieco dłużej w Mediolanie i okolicach. Zauważyłem wtedy, że liturgie są sprawowane nieco inaczej niż w naszych polskich kościołach. Zacząłem szukać i okazało się, że jest coś takiego jak ryt ambrozjański i swoimi korzeniami sięga do św. Ambrożego, czyli pierwszych wieków chrześcijaństwa – opowiada Mateusz Kania, warszawski kleryk, założyciel serwisu mediolanski.pl.

Jedną z różnic między rytem rzymskim a mediolańskim jest m.in dłuższy adwent, trwający aż sześć tygodni. - Dzięki temu miałem okazję przeżyć w jednym roku dwa razy drugą niedzielę adwentu – wspomina kl. Kania. - Dla mnie takim dużym odkryciem jest fakt, że w rycie mediolańskim na uroczystości np. Bożego Ciała używa się szat czerwonych, a nie białych. Dzieje się tak, aby podkreślić, że kult eucharystyczny jest nierozerwalnie związany z Męką Pańską – dodaje.

Zapowiada, że merytoryczną konsultacją służyć mu będą ceremoniarze mediolańscy. Do współpracy zaprosił też interesującego się tematem księdza z diecezji gliwickiej, który pisał pracę naukową o rycie mediolańskim.

- Od kiedy pamiętam, lubię wiedzieć w czym uczestniczę, rozumieć zasady działania. Można powiedzieć, że w sposób naturalny zainteresowała mnie także historia i zasady działania rytu mediolańskiego. Zacząłem wrzucać różnego rodzaju ciekawostki do sieci i spotkało się to z zainteresowaniem czytających. Teraz postanowiłem zebrać to w całość – wyjaśnia autor nowego liturgicznego portalu.

Odpowiadając na pytanie dlaczego warto znać inne ryty, porównuje Kościół katolicki do drzewa: „Chrystus jest jego pniem, a poszczególne ryty są jego gałęziami. My jesteśmy gałęzią rzymską, a obok jest jeszcze cały szereg innych - ambrozjańska, lyońska, dominikańska, mozarabska czy grekokatolicka. Drzewo wygląda piękniej, gdy ma wiele gałęzi a nie jedną. Warto też poznawać te inne ryty, ponieważ mogą pomóc nam, zwrócić uwagę na pewne aspekty, których na co dzień może nie zauważamy”.

Pierwszym portalem, który polskim odbiorcom przybliżał ryt inny niż rzymski, jest rytdominikanski.pl, poświęcony tradycyjnej własnej liturgii Zakonu Braci Kaznodziejów (dominikanie).

CZYTAJ DALEJ

USA: szczepionka na koronawirusa ma być dobrowolna

2020-05-20 08:33

[ TEMATY ]

szczepionka

koronawirus

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że przyszła szczepionka przeciwko Covid-19 będzie dobrowolna. Przedstawiając szczegóły operacji „Warp Speed”, mającej na celu wyprodukowanie i dystrybucję ponad 500 milionów ampułko-strzykawek do stycznia 2021 r., przy wykorzystaniu zasobów naukowych, medycznych, wojskowych i wsparciu sektora prywatnego, prezydent zapewnił, że nowa szczepionka będzie dla tych, „którzy chcą ją dostać”. Dodał, że „nie każdy będzie chciał ją dostać”.

Obawy o możliwe ograniczenie podstawowych wolności wzbudziły wcześniejsze informacje, o tym, że nową szczepionkę wdrażać ma amerykańska armia, co miało sugerować, że lek będzie podawany przymusowo. Opinia publiczna w USA nie kryła zaniepokojenia w tej sprawie.

W ciągu zaledwie jednego tygodnia prawie 440 000 osób podpisało petycję portalu obrońców życia LifeSiteNews skierowaną do światowych przywódców sprzeciwiających się obowiązkowemu szczepieniu na koronawirusa.

CZYTAJ DALEJ

Austria: zmarł były przewodniczący episkopatu bp Johann Weber

2020-05-25 14:22

W wieku 94 lat zmarł 23 maja w austriackim Grazu były przewodniczący Konferencji Biskupów Austrii bp Johann Weber. Wieloletni biskup Grazu (w latach 1969-2001) był ważną postacią i inicjatorem licznych inicjatyw duszpasterskich Kościoła w Austrii w wielu dziedzinach. Ostatnio mieszkał w domu opieki w Grazu, gdzie w ub.r. obchodził 50. rocznicę swojej sakry biskupiej.

W Konferencji Biskupów Austriackich bp Weber był referentem ds. młodzieży, a następnie kierował komisją „Kościół i społeczeństwo”. Funkcję przewodniczącego episkopatu objął w maju 1995 r. w trudnym czasie dla Kościoła Austrii. Zrezygnował bowiem dotychczasowy przewodniczący, kard. Hans Hermann Groër po tym, jak dwa miesiące wcześniej ujawniono, że jako wychowawca w seminarium wykorzystywał seksualnie kleryka. Informacja ta wywołała kryzys w Kościele katolickim w Austrii. Ponad pół miliona osób podpisało się pod „ankietą Ludu Bożego”. W reakcji na to bp Weber powołał platformę „dialogu dla Austrii”, której zwieńczeniem było zgromadzenie delegatów tej inicjatywy oraz przedstawicieli Kościoła w październiku 1998 r. w Salzburgu. Wprawdzie nie rozwiązało to całkowicie głębokich podziałów wywołanych „sprawą Groëra”, ale z pewnością znacznie je zmniejszyło, a to dzięki autorytetowi, jakim cieszył się bp Weber.

„To było szczęściem dla Kościoła w Austrii, że w trudnym czasie 1995 r. bp Weber stał na czele episkopatu”, wspominał swego zmarłego poprzednika obecny przewodniczący Konferencji Biskupów Austrii kard. Christoph Schönborn. Podkreślił, że w bolesnych dla wspólnoty Kościoła latach tamtego okresu bp Weber sprawdził się jako „biskup mądry, taktowny, szukający porozumienia, a jednocześnie zaangażowany i odważny”.

Także prezydent Austrii Alexander Van der Bellen podkreślił zasługi bp. Webera dla Kościoła katolickiego w kraju. „Wraz ze śmiercią emerytowanego biskupa Grazu Kościół traci człowieka wielkich zasług, skromności i bliskiego kontaktu z ludźmi”, stwierdził prezydent Austrii. Przypomniał, że niewątpliwie punktem kulminacyjnym jego posługi była wizyta papieża Jana Pawła II w leżącym w diecezji Graz sanktuarium maryjnym Mariazell w 1983 r. oraz objęcie przewodnictwa w Konferencji Episkopatu Austrii w trudnym okresie dla Kościoła i kraju.

Johann Weber urodził się 26 kwietnia 1927 r. w Grazu, stolicy austriackiej Styrii. Tam także uczęszczał do szkoły oraz tzw. małego seminarium diecezjalnego, zamkniętego w 1938 r. po zajęciu Austrii przez niemieckich nazistów. Po służbie wojskowej w czasie drugiej wojny światowej Weber rozpoczął studia teologiczne na uniwersytecie w Grazu. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lipca 1950 r. Od 1956 r. przez sześć lat był duszpasterzem młodzieży pracującej, od 1962 r. – proboszczem parafii św. Andrzeja w Grazu, gdzie rozwijał szereg inicjatyw socjalnych. 10 czerwca 1969 r. papież Paweł VI mianował ks. Webera biskupem diecezji Graz-Seckau. Sakrę biskupią otrzymał 28 września 1969 r. w katedrze w Grazu.

W duchu Soboru Watykańskiego II bp Weber był przekonany, że dialog jest istotną cechą wiary chrześcijańskiej i starał się wprowadzać w życie tę zasadę życia Kościoła. Był on inicjatorem wielu ważnych wydarzeń dla życia Kościoła w Austrii, poczynając od Synodu Krajowego w latach 1973-74, przez Katholikentag – zjazd katolików w 1981 r. w Grazu, „Pielgrzymkę różnorodności” w 1966 r., Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w 1997 r. w Grazu, po „Dialog dla Austrii” w 1983 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję