Reklama

Niedziela Sandomierska

Katolickie Media

Dziennikarstwo kościelne w przestrzeni świeckiej

„«Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4,25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich” – taki temat orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2019 zapowiedział papież Franciszek w ubiegłoroczne święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Odległość anonsu wydarzenia w stosunku do ogłoszenia treści orędzia, które zwykle Franciszek ogłasza 24 stycznia we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego – patrona Dziennikarzy, wskazuje na potrzebę namysłu i modlitwy, a także zaznacza, jak ważka to dziedzina życia we współczesnym świecie i Kościele.

Obserwujemy w światowym, ale także lokalnym wymiarze, jak istotna jest obecność prasy katolickiej czy też religijnych audycji radiowych lub telewizyjnych w przestrzeni publicznej. W świecie katolickie dziennikarstwo jest często przeciwwagą dla treści bezbożnych, antykościelnych, a nawet antyludzkich. Dzisiaj zarówno w mediach publicznych, jak i komercyjnych katolicy nie są szczególnie przyjaźnie traktowani. Dzieje się tak pewno z tego powodu, że nie mieszczą się oni w najmodniejszych trendach i poprawności, jaka jest narzucana przez tzw. mainstream.

Natomiast media stricte katolickie borykają się często z trudnościami finansowymi, co skutkuje rozmaitymi innymi kłopotami. Można nawet zauważyć swoiste zaniepokojenie niektórych gremiów, a nawet ich znaczący opór czy wręcz walkę, mającą ograniczyć czy zahamować rozwój katolickich mediów o zasięgu ogólnopolskim.

Reklama

Troska o małą ojczyznę

Cieszy zatem i buduje wielka troska pasterzy poszczególnych diecezji, a także parafii, dążących do posiadania własnego systemu służącego do przekazywanie informacji o charakterze religijnym, dotyczącego lokalnej wspólnoty, diecezji czy parafii. Obecność prasy parafialnej wydawanej w formie regularnej jako miesięczników czy tygodników, chociażby w formie mikro, a więc niewielkich rozmiarów, zawierających główną myśl liturgii czytań niedzielnych i ogłoszenia parafialne w tym intencje mszalne, staje się formą powszechną tak w wersji druku papierowego, jak i edycji elektronicznych.

Dzisiaj niemal każda parafia posiada internetową stronę, na której można znaleźć nie tylko dane kontaktowe, numer konta bankowego i ogłoszenia parafialne, ale także jej historyczny rys, prezentację patronów i ciekawe teksty z dziedziny duchowości. Coraz mocniej do głosu dochodzą formy dziennikarstwa otwartego czy też interaktywnego w postaci blogów, for, czy innych nowoczesnych form prezentowania treści, które przez błyskawiczną multiplikację (pomnożenie, np. w wersji facebookowej) docierają do ogromnej rzeszy odbiorców.

SanTeos

– Internet stał się dla Kościoła narzędziem nie tylko przekazu informacji, ale obecnie spełnia rolę ewangelizacyjną – mówi ks. Rafał Kusiak – redaktor portalu SanTeos zorganizowanego przez diecezję sandomierską. – Rozwój systemu WEB 2.0, tzn. budowanie portali społecznościowych, umożliwia komunikację pomiędzy użytkownikami sieci – kontynuuje swą myśl ksiądz redaktor. Ludzie mogą ze sobą dyskutować, komentować wydarzenia, wyrażać swoją opinię. Portale społecznościowe otwierają nowe horyzonty. Kościół może wykorzystać ich możliwości do głoszenia słowa Bożego, ewangelizowania, formowania serc ludzkich.

Reklama

– Portal społecznościowy SanTeos stanowi przykład strony internetowej zaadresowanej do rodzin. Zarówno dla młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Projekt ten zakłada udostępnianie materiałów wartościowych o tematyce chrześcijańskiej. Oprócz sekcji informacyjnej z życia diecezji sandomierskiej można znaleźć na nim część ewangelizacyjną, zawierającą rozważania biblijne, rekolekcje wideo, teksty z zakresu teologii moralnej i duchowości. Wszystkie publikowane treści udostępniane na portalach społecznościowych dają możliwość aktywnego zaangażowania się odbiorcy – mówi ks. Rafał. – Użytkownicy mają możliwość komentowania oraz podjęcia dyskusji na wybrany temat – dodaje ks. Redaktor z nieukrywaną radością.

SanTeos jest stroną otwartą na współpracę i budowanie wspólnoty, gdzie poszczególne osoby mogą dzielić się swoimi materiałami. Jeśli ktoś z czytających chciałby pomóc przy tworzeniu tej społeczności, zapraszamy do odwiedzenia nas pod adresem: www.santeos.pl, a także na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube.

Nowoczesne formy duszpasterstwa

To bardzo nowoczesne formy duszpasterstwa. Przejawiają się w informowaniu o sprawach istotnych dla diecezji czy parafii, ale także w organizowaniu diecezji lub parafii, co wpływa pozytywnie na ożywienie życia tych i im podobnych wspólnot. Niewątpliwie jest to równocześnie sposób preewangelizacji i ewangelizacji, czyli docierania do wielu osób nieznających dzisiaj Boga i Chrystusa z pierwszym przekazem, budzącym wiarę w sercu człowieka. Treści tak łatwo dostępne w Internecie czy przynoszone do domu w formie papierowej stają się także okazją do ożywiania i dynamizowania wiary.

„Ludzie Kościoła, szczególnie świeccy chrześcijanie, są wezwani, by przez prasę, radio, telewizję, Internet w jeszcze większym zakresie promowali wartości ewangeliczne. Ważnym zadaniem pasterzy Kościoła jest jednak troska nie tylko o fachowe przygotowanie pracowników mass mediów, ale także o ich formację duchową, ludzką i etyczną” – nauczał Ojciec Święty Benedykt XVI.

Konkretne przykłady

Nie brakuje w naszej Ojczyźnie katolickich środowisk akademickich, gdzie przygotowują się dziennikarze. Nie tylko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie studiowali i studiują nasi diecezjanie, przygotowują profesjonalistów w sposób bezpośredni. Jednak ich obecność i zaangażowanie w parafiach bywa okazjonalne albo jest zbyt kosztowne, by można było ich zatrudniać jako organistów czy zakrystianów.

Ważne jest jednak, by tych, którzy jako wolontariusze włączają się w dzieła parafii, odpowiednio formować przez bliską współpracę. Proboszczowie czy wikariusze, dzieląc się z nimi wiedzą teologiczną, moralną oraz katolickim systemem wartości sprawiają, że ich dziennikarstwo niesie niezbywalną cechę, jaką jest troska o prawdę i dobro.

Doskonale ukazuje to tytuł jednego z darmowych czasopism katolickich „Dobre Nowiny”. Właśnie dobru, jego promowaniu, ochronie i rozbudzaniu musi służyć dziennikarz katolicki i gazeta, program telewizyjny, radiowy czy portal internetowy. Warto podjąć tę myśl ks. inf. Ireneusza Skubisia, który często powtarzał, że prasa katolicka powinna być przyjacielem katolickich rodzin, który przychodzi co tydzień do domów i pomaga rodzinie żyć, rozmawiać o sprawach ludzkich z odniesieniem do Boga oraz zasad wiary. To może uczynić tylko świadomy swojej misji „dziennikarz” współpracujący z biskupem czy proboszczem dla organizowania i wzbogacania życia duchowego lokalnych wspólnot Kościoła.

Działające w naszej diecezji Katolicka Telewizja Serbinów w Tarnobrzegu czy Diecezjalny Portal Ewangelizacyjny SanTeos są swoistą koroną, oddolnie podejmowanych w parafiach, internetowych lub przez telewizję kablową, transmisji Mszy św. i nabożeństw. Dają one parafianom niemogącym wziąć udziału w liturgii możliwość kontaktu ze swoją wspólnotą wiary, a więc przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, o którym jest tak głośno w przestrzeni unijnej.

Potrzeba wsparcia

Kiedy św. Franciszkowi Salezemu polecamy naszych dziennikarzy katolickich, tych znanych, np. z „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, Radia Maryja czy Telewizji Trwam, trzeba pamiętać i o tych, którzy posługują jako wolontariusze. Ślęczą niekiedy nad klawiaturą komputera, by zredagować parafialną gazetkę, są oddanymi Kościołowi twórcami internetowych stron parafialnych lub innych blogów. Trzeba chwalić i polecać do naśladowania tych, którzy udostępniają z odwagą na swoich profilach facebookowych katolickie treści.

W tym zamyśleniu dotyczącym działalności dziennikarskiej Kościoła warto wspomnieć, że dziennikarze – oprócz św. Franciszka Salezego – mają współpatrona, którym jest bł. Manuel Lozano Garrido, z pochodzenia Hiszpan. Doświadczony represjami z okresu hiszpańskiej wojny domowej, przykuty do wózka inwalidzkiego, a w końcu oślepły dziennikarz nagrywał swoje teksty na magnetofon. Siłę czerpał z Eucharystii i modlitwy. Razem z klasztorami kontemplacyjnymi i nieuleczalnie chorymi stworzył grupy modlitwy w intencji katolików pracujących w środkach masowego przekazu pod nazwą Synaj. Polegało to na tym, że 12 chorych wraz z jakimś klasztorem klauzurowym modliło się w intencji konkretnego pisma. Ten wymiar duchowego zaplecza zawsze potrzebny jest tym, którzy pragną nie tylko informować, ale i formować. Koresponduje on także z myślą, przesłaniem i zadaniem, jakie stawia przed ludźmi Kościoła Papież Franciszek: „Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”.

2019-01-16 11:11

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rusza rekrutacja na kolejną edycję Akademii Dziennikarstwa

[ TEMATY ]

dziennikarze

dziennikarstwo

akademia.stacja7.pl

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz portal Stacja7.pl rozpoczęły nabór do piątej edycji Akademii Dziennikarstwa. Dwusemestralny kurs cieszy się dużą popularnością m.in. wśród członków wspólnot kościelnych oraz twórców parafialnych mediów.

Swoim warsztatem dzielą się z nimi dziennikarze ogólnopolskich mediów.

Akademia Dziennikarstwa to roczny kurs dla osób interesujących się szeroko rozumianą pracą w mediach. Mogą wziąć w niej udział zarówno świeccy jak i duchowni – niezależnie od wieku i wykształcenia. Zajęcia na Akademii to szansa na rozszerzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie w codziennych zadaniach, pracy zawodowej lub w prowadzeniu własnych kanałów komunikacji. Kurs realizowany jest na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie we współpracy z portalem Stacja7.pl.

Wykładowcami Akademii są znani ludzie świata mediów - praktycy, którzy z kursantami dzielą się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim swoim doświadczeniem. W tym roku wśród prowadzących zajęcia pojawią się m.in. Dorota Gawryluk, Tomasz Wolny, Krzysztof Ziemiec, Robert Mazurek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Paweł Płuska, Małgorzata Ziętkiewicz, Weronika Kostrzewa a także duchowni m.in. ks. Krzysztof Pawlina, ks. Przemysław Śliwiński, ks. Marek Dobrzeniecki i o. Marek Kotyński.

Kurs w sposób kompleksowy przybliża słuchaczom pracę w mediach. W programie znajdują się zajęcia zarówno ze sztuki pisania jak i występowania przed kamerami, szkolenie z fotografowania ale też z obróbki graficznej zdjęć, filmowania i montażu. - Podczas wykładów i ćwiczeń w grupach pracujemy nad obsługą mediów społecznościowych oraz nad tworzeniem i zarządzaniem stronami internetowymi czy prowadzeniem projektów wydawniczych i dbaniem o wizerunek marki. Nie brakuje także zajęć z psychologii mediów, etyki dziennikarskiej oraz teologii - podkreślają twórcy Akademii.

Zapowiadają, że wśród nowych propozycji zaplanowanych na ten rok akademicki znajdą się zajęcia warsztatowe, w których odpowiedzą na pytanie, jakie działania duszpasterskie można podjąć w internecie w czasie pandemii (video-blogi, transmisje on-line).

Zajęcia na Akademii mogą być szczególnie interesujące dla administratorów i współtwórców parafialnych i kościelnych stron internetowych, członków Diakonii Komunikowania Społecznego, rzeczników wspólnot, wolontariuszy obsługujących wydarzenia w swoich parafiach i diecezjach pod kątem medialnym.

Zjazdy w ramach Akademii Dziennikarstwa będą odbywały się w soboty, mniej więcej raz w miesiącu (w sumie będzie to 10 zjazdów), od października do czerwca (dwa semestry). Zajęcia będą odbywały się w Warszawie, przy ul. Miodowej 17/19, w sali św. Jana Chrzciciela.

Pełny rozkład terminów można znaleźć na stronie Akademii: Zobacz.

Na zakończenie absolwenci Akademii Dziennikarstwa otrzymają certyfikat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

W tym roku, z powodu pandemii, uczelnia przygotowuje się na ewentualność kontynuowania zajęć w trybie on-line. Z tego powodu, w porównaniu do poprzednich lat, zmodyfikowany został ich układ.

Zapisy na Akademię potrwają do końca września - zainteresowani mogą skorzystać z formularza, po przesłaniu zgłoszenia otrzymają na swoje skrzynki mailowe pakiet dokumentów rekrutacyjnych.

Pierwsze zajęcia odbędą się 10 października 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Wyjątkowy koncert - „Abba Ojcze – Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”

2020-08-04 12:08

[ TEMATY ]

koncert

Zdjęcia: EastNews/SIPA/Galazka

14 sierpnia o godz. 21:00 TVP1 zaprasza na wyjątkowe widowisko muzyczne poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II. Na scenie pod batutą Piotra Rubika wystąpi plejada polskich gwiazd, m.in.: zespół Pectus, Katarzyna Cerekwicka i Halina Mlynkova.

Koncert poprowadzą Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.


ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WYDARZENIE

W piątek, 14 sierpnia na jasnogórskich błoniach spotka się grono radośnie modlących się wiernych. Będzie to finał czasem kilkunastodniowego wysiłku, jakim jest pielgrzymka na Jasną Górę. Dla zmęczonych pielgrzymów nagrodą będzie wyjątkowy koncert, podczas którego razem z artystami, wspaniałą orkiestrą i znakomitym dyrygentem wspólnie zaśpiewają pieśni i piosenki.

Na jasnogórskich błoniach usłyszymy „Barkę”, „Abba Ojcze”, ale też piosenki, które powstały na kanwie polskich i zagranicznych przebojów np. „Pielgrzymkowe Despacito - Nie tak szybko”. Nie zabraknie przebojów z repertuaru Piotra Rubika np. „Niech mówią że…”
„Abba Ojcze – pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”

14 sierpnia 2020 r (piątek) - wigilia uroczystości Wniebowzięcia NMP
godz. 21.00 Błonia Jasnogórskie


WYSTĘPUJĄCY:
Kierownictwo muzyczne: Piotr Rubik
Soliści:
Rafał Brzozowski
Katarzyna Cerekwicka
Sargis Davtyan
Darek Malejonek
Halina Mlynkova
Aleksandra Nykiel
Filip Lato
Pectus
Anna Wyszkoni
Łukasz Zagrobelny

Emisja: TVP 1 na żywo
WSTĘP WOLNY


Organizator: TVP, Klasztor Jasnogórski, „Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów”

Patronat honorowy: Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski


Patronat medialny: Tygodnik Katolicki "Niedziela"
 

 

Koncert „Abba Ojcze – Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II” 14 sierpnia o godz. 21:00 TVP1.

CZYTAJ DALEJ

ONZ wzywa do szybkiego otwarcia szkół po kryzysie związanym z koronawirusem

2020-08-05 19:47

[ TEMATY ]

szkoła

ONZ

koronawirus

Adobe.Stock

Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała przewodnik, który ma przyczynić się do jak najszybszego ponownego otwarcia szkół po kontroli na koronawirusa. Ma on pomóc rządom poszczególnych krajów w realizacji planów oświatowych – oznajmił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres 4 sierpnia w Nowym Jorku.

Według niego pandemia doprowadziła do największego w historii załamania się system oświatowego. W ponad 160 krajach zamknięto wszystkie placówki oświatowe, co oznaczało przerwanie nauki przez miliard uczniów. „Obecnie stoimy w obliczu katastrofy pokoleniowej, która może zmarnować niewyobrażalny potencjał ludzki, osłabić dziesięciolecia postępu i pogłębić głęboko zakorzenione nierówności” – ostrzegł sekretarz generalny ONZ.

Oświadczył, że dziś najważniejszą sprawą jest uznanie edukacji za priorytet polityki przez poszczególne państwa. Przekonywał, że decyzje, które teraz będą podejmowały rządy i ich partnerzy, „będą miały trwały wpływ na miliony młodych ludzi i perspektywy rozwoju krajów w nadchodzących dziesięcioleciach”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję