Reklama

Niedziela na Podbeskidziu

Kurs, który łączy, wzmacnia i pogłębia wiarę

Zarówno w Bielsku-Białej, jak i w Ustroniu i w tym roku zorganizowano kurs Alfa. Spotkania w ramach kursu odbywały się od 9 października przez kolejne 10 wtorków w Klubie „Drachma” w Centrum Animacji Działań Twórczych. Bielski kurs Alfa zorganizowała Wspólnota „Miasto na górze” działająca przy parafii św. Maksymiliana w Aleksandrowicach w Bielsku-Białej. W Ustroniu kurs rozpoczął 10 września w budynku organizatora edycji ustrońskiej, czyli w siedzibie Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja. Obejmował cykl 15 spotkań i zakończył się 10 grudnia.

Niedziela bielsko-żywiecka 1/2013, str. 4-5

[ TEMATY ]

kurs Alfa

CHFŻM

Agnieszka Karbowiak

Agnieszka Karbowiak

MONIKA JAWORSKA: - Niedawno w diecezji bielsko-żywieckiej w dwóch miejscach - w Bielsku-Białej i w Ustroniu - prawie że równocześnie odbywał się kurs Alfa. Pani była zaangażowana w kursie w Ustroniu. Proszę mi zatem powiedzieć, czym jest właściwie kurs Alfa? Jaki jest jego cel?

AGNIESZKA KARBOWIAK: - Filozofię Alfy można streścić w słowach: Jezus + Miłość. Główny cel, to pomoc ludziom w nawiązaniu osobistej bliskiej przyjaźni z Jezusem Chrystusem.

- Ile jest spotkań w ramach kursu?

- Nasz kurs składa się z 15 sesji.

Reklama

- Jak wyglądają te spotkania?

- Opowiem na przykładzie ostatniej edycji. Spotkania rozpoczynaliśmy od wykładu. W każdy poniedziałek poruszaliśmy inny temat. Zaczęliśmy wykładami dotyczącymi osoby Jezusa Chrystusa, następnie mówiliśmy o wierze w wykładzie pt. „Na czym opiera się nasza wiara”, o modlitwie i Biblii w wykładach - „Dlaczego i jak się modlić?, „Dlaczego i jak czytać Biblię?”. W kolejne poniedziałki poruszaliśmy tematy Bożego prowadzenia. Jedna z sobót była poświęcona Osobie i działaniu Ducha Świętego w życiu człowieka. Ostatnie spotkania koncentrowały się wokół przeciwstawiania się złu, mówienia innym o Jezusie Chrystusie, uzdrawiania i kwestii samego Kościoła. Zakończyliśmy wykładem: „Jak najpełniej przeżyć życie?”. Po każdym wykładzie, przy drobnym poczęstunku uczestnicy mogli przedyskutować wykład w małych grupach, w atmosferze akceptacji wszelkich pytań i poglądów.

- Kurs Alfa jest prowadzony właściwie na całym świecie wśród członków różnych wyznań. Jak Pani myśli, czy jest to kurs, który łączy, który ma charakter ekumeniczny?

- Tak. Kurs Alfa jest prowadzony w 65 krajach świata. Ukończyło go ponad 17 milionów ludzi na całym świecie. Kursy Alfa odbywają się w różnych denominacjach chrześcijańskich, zarówno katolickich, jak i protestanckich. Kursy wywodzą się ze środowiska anglikańskiego. Nicky Gumbel, pionier kursu Alfa, często mówi: „To, co nas łączy jako chrześcijan z różnych denominacji, jest nieskończenie większe od tego, co nas dzieli”. Na kursie Alfa w bardzo praktyczny sposób jest przedstawiana osoba Ducha Świętego, który pragnie nam pomóc żyć życiem, jakiego w głębi serca pragniemy. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego: „Pan Bóg pragnie dać Ducha Świętego, tym którzy go proszą” - i oczywiście szuka wszelkich okazji do tego.

- Do kogo skierowany jest ten kurs?

- Kurs Alfa skierowany jest zarówno do osób pragnących wzmocnić swoją wiarę, jak i do osób poszukujących.

Reklama

- Skąd uczestnicy dowiedzieli się o tym kursie?

- Zamieściliśmy ogłoszenie na naszej stronie internetowej oraz informację w lokalnej gazecie. Ale zwykle zapraszani są przez swoich przyjaciół, znajomych lub członków rodziny, którzy mieli możliwość uczestniczyć w kurie Alfa. Uczestnicy, którzy skończyli kurs Alfa, zachęceni zmianami, które widzą w swoim życiu, zapraszając bliskich. Mówią po prostu: „Przyjdź i zobacz”. Uczestnicy są zapraszani w charakterze gościa, a nie ucznia. Na spotkaniach panuje nieformalna, bezpieczna atmosfera. Uczestnicy nie muszą obawiać się krytyki, osądzenia. Na kursie Alfa chcemy okazywać ludziom miłość Chrystusa. Wiemy, że ludzie są najbliżej odpowiedzi, kiedy mają możliwość swobodnej dyskusji. Budujące jest to, jak podczas kolejnych spotkań życie ludzi zostaje przemienione, a więzi z Bogiem i innymi zostają odbudowane; gdy poszczególni ludzie mówią: „Kiedyś myślałem, że Bóg jest daleki, a teraz doświadczam tego, że Bóg jest kimś, z kim można się porozumiewać, kto odpowiada”.

- Pani uczestniczyła również w ogólnopolskim kursie Alfa. Jak to tam wyglądało?

- Na ogólnopolskim spotkaniu kursu Alfa bardzo zachęcające dla mnie było to, że mogłam widzieć wspólny cel dotarcia z Ewangelią i miłością Chrystusa u chrześcijan z różnych denominacji. Również ciekawe i poruszające były relacje osób prowadzących różnorodne formy kursu Alfa: np. dla małżeństw, młodzieży, wśród więźniów, a także wiele niezwykłych świadectw konkretnych osób, które doświadczyły osobistego spotkania z Jezusem poprzez ten kurs. Inspirujący i praktyczny był również wywiad Nicka Gambela przeprowadzony z Rickiem Warrenem. Rick Warren - duszpasterz dużej wspólnoty - powiedział między innymi: „Spotykając się z ludźmi, kochamy ich takimi, jakimi są, ale kochamy ich tak bardzo, że ostatecznie nie pozwalamy im zostać takimi, jakimi są”. Organizując więc ten kurs, pragniemy, aby ludzie doszli do pełnej dojrzałości w każdej sferze: duszy, ducha i ciała.

- W Kościele katolickim przeżywamy obecnie Rok Wiary. Jak kurs Alfa może wpływać na naszą wiarę?

- Kurs Alfa wprowadza uczestników w podstawowe uczestnictwo wiary i pozwala ludziom odkryć niejako nową świadomość wiary. Pozwolę sobie w tym miejscu zacytować o. Raniero Cantalamessę OFMCap - kaznodzieję Domu Papieskiego, który tak powiedział: „Alfa jest drogą prowadzącą ludzi do Jezusa. Ale nie Jezusa, jakiego przez wiele wieków znaliśmy jako ideę lub zestaw doktryn, dogmatów, raczej jako prawdziwego Jezusa, Jezusa żyjącego. Kurs Alfa, to wspaniała metoda wprowadzania ludzi w podstawowe doświadczenie wiary w sposób odpowiedni dla współczesnego człowieka. Jedną z zalet kursu Alfa jest koncentracja na kerygmacie. W pierwotnym Kościele było wyraźne rozgraniczenie pomiędzy kerygmatem a didache - katechezą. Kerygmat, to był punkt początkowy drogi wiary. Katecheza miała być kontynuacją drogi wiary. Sama wiara rozkwita dopiero po usłyszeniu kerygmatu. Kurs Alfa wydaje się być bardzo skuteczny w przyprowadzaniu ludzi z powrotem do Kościoła z nową świadomością wiary. Nie jest to tylko nabywanie wiedzy na temat Jezusa - to przemiana życia”. To właśnie uświadamia nam o. Raniero.
Mogę też dodać, że kurs Alfa jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, by iść i głosić Ewangelię na całym świecie. Kurs Alfa daje okazję, by odpowiedzieć na osobę Jezusa Chrystusa, by zgłębiać wiarę chrześcijańską.

- Powiedziała Pani, że kurs Alfa pomaga zgłębiać wiarę. A czy on pomaga również w odnajdowaniu wiary tym, którzy jej jeszcze nie mają?

- Tak. Zwłaszcza JE kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na to, że ten kurs pomaga odnajdować żywą wiarę i żywego Chrystusa, szczególnie poprzez czynny udział świeckich osób. Również zacytuję: „Alfa to bardzo ciekawa inicjatywa, w której osoby świeckie pomagają odnaleźć żywą wiarę swoim koleżankom i kolegom. Widzę, że przynosi dobre owoce. Spotkania Alfy odpowiadają na wielką potrzebę ukazywania żywego Chrystusa. Życzyłbym sobie, aby wszyscy młodzi ludzie mogli zapoznać się z kursem Alfa!” - mówił kard. Dziwisz. I tutaj dodam, że bardzo nas cieszy, iż w ostatniej edycji kursu prawie połowa grupy, to byli młodzi ludzie w wieku pomiędzy 18 a 40 rokiem życia.

- Czy uczestnicy kursu w Ustroniu dzielili się świadectwami, czego doświadczyli podczas tych spotkań?

- Jak najbardziej. Podam dwa takie znamienne świadectwa. Jeden z uczestników powiedział: „Kiedyś myślałem, że Pismo św. jest przeznaczone dla osób duchownych, a dla mnie zbyt trudne. Wykłady zachęciły mnie do czytania i jestem bardzo nim zachęcony, zaczynam rozumieć Sowo Boże. Bóg do mnie przemawia, stał się dla mnie bliski”.
Inna uczestniczka dodała: „W swoim życiu miałam wiele problemów i sytuacji po ludzku nie do rozwiązania. Dzisiaj w moim życiu widzę ponadnaturalne wydarzenia, cuda, ingerencje. Bóg zaczyna układać układankę mojego życia we właściwy, piękny obraz. Wręcz odczuwam, jak Ktoś zdejmuje ciężary z moich ramion i odzyskuję wewnętrzną wolność, której wcześniej nie miałam. I wcześniej nigdy nie czytałam Pisma św. Zainspirowana przez wykłady, zaczęłam go czytać. Zobaczyłam, że są tam historie życia zwykłych ludzi podobnych do mnie. Słowa Pisma św. przynoszą uspokojenie dla mojego serca”.
Myślę, że te dwa świadectwa mogą być budujące w Roku Wiary, kiedy Kościół szczególnie zachęca do pogłębiania wiary poprzez studiowanie dokumentów Kościoła i sięganie do Pisma św. I myślę, że również kurs Alfa może być okazją do tego, aby wzmacniać i pogłębiać naszą wiarę.

- Czy już wiadomo, kiedy rozpocznie się kolejna edycja kursu w Ustroniu?

- Tak. Rozpoczęcie kolejnej edycji zaplanowaliśmy w lutym 2013 r.

2013-01-07 09:56

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

O co chodzi w życiu?

Każde spotkanie rozpoczyna się kolacją, a to doskonała sposobność do bliższego poznania się. Potem jest wykład. Organizatorzy zapewniają atrakcyjność wykładu: obrazowe przykłady, przemyślaną logikę przemówienia, poczucie humoru i zgodność z nauką Kościoła. Następnie - spotkanie „przy kawie” w grupie kilku osób. Wówczas można słuchać, dowiadywać się, dyskutować i odkrywać, a także pytać. A wszystko to w ramach kursu Alfa, który daje otwartą dla każdego szansę poznania lub pogłębienia wiary chrześcijańskiej.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Papież do katechetów: potrzeba „nowego alfabetu” w głoszeniu Ewangelii

2021-09-17 21:22

[ TEMATY ]

Watykan

katecheci

papież Franciszek

Vatican News

„Katecheci to ludzie, którzy niestrudzenie głoszą Ewangelię miłosierdzia; to osoby potrafiące tworzyć więzi i bliskość, które pozwalają lepiej zasmakować w Słowie Bożym i liturgii eucharystycznej, przynosząc owoce dobrych uczynków”. Tę definicję katechety Papież Franciszek przedstawił podczas audiencji dla odpowiedzialnych za komisje ds. katechezy w episkopatach Europy.

Uczestniczą oni w spotkaniu nt. nowego dyrektorium o katechezie, które zostało opublikowane w zeszłym roku. Zorganizowała je watykańska Dykasteria ds. Nowej Ewangelizacji. Doświadczenia wypracowane na europejskim gruncie zostaną następnie przedstawione katechetom na innych kontynentach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję